Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Apel Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący zgłaszania przypadków znalezienia zwłok padłych ptaków.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję o znacznym pogorszeniu się w ostatnich tygodniach sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI, zarówno w Polsce, jak też całej Europie. W związku z powyższym konieczne jest zintensyfikowanie monitoringu biernego u dzikich ptaków, skoncentrowanego na grupach ryzyka – głównie gęsi, łabędzie, kaczki, ptaki drapieżne. W tym celu apeluję o zgłaszanie do właściwego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wszystkich przypadków znalezienia padłego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego.

Wytworzenie: Katarzyna Wojciechowska (16.11.2021 godz. 10:30)
Publikacja: Katarzyna Wojciechowska (16.11.2021 godz. 10:30)
Rejestr zmian