Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

 Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 30.10.2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania ,rozpatrywania petycji w Wojewódzkim Ispektoracie Weterynarii w Olsztynie

  1. Treść rozporządzena

2021

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych  przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 2020 roku. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w 2020 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie nie była rozpatrywana żadna petycja.

2020

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych  przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 2019 roku. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w 2019 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie nie była rozpatrywana żadna petycja.

2019

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 2018 roku. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w 2018 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie nie była rozpatrywana żadna petycja.

2018

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 2017 roku. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w 2017 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie nie była rozpatrywana żadna petycja.

2017

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych  przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 2016 roku. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1123) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w 2016 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie nie była rozpatrywana żadna petycja.

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 16:41)
Publikacja: Radosław Grochowalski (29.08.2016 godz. 07:21)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (01.07.2021 godz. 09:43)
Rejestr zmian