Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

23.11.2017 godz. 07:45

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

W dniu 21 listopada 2017 r. otrzymano sprawozdanie z badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach potwierdzające obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w zwłokach dzika znalezionego w okolicach miejscowości Skrzypki, gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie - w obszarze ochronnym określonym w części I załącznika do decyzji KE 2014/709/UE.

13.11.2017 godz. 11:14

Komunikat WMWLW o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Obwodu Kaliningradzkiego oraz o wyznaczeniu obszaru zagrożenia ASF na terenie powiatu bartoszyckiego

W dniu 7 listopada 2017 r. Federalna służba ds. Nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego poinformowała o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Zwłoki dzika zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń znaleziono ok. 1 km od granicy z Polską w rejonie Bagrationovsk.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach, mając na uwadze fakt wystąpienia przypadków choroby w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium Polski, 10 listopada 2017 r. wydał rozporządzenie Nr 1/2017 w sprawie środków podejmowanych w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bartoszyckiego. Podjęte środki mają na celu ewentualne szybkie wykrycie choroby wśród populacji dzików oraz minimalizację ryzyka przeniesienia choroby do gospodarstw świń.
Obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia asf, wyznaczany został na terenie gminy Górowo Iławeckie i Bartoszyce, powiat bartoszycki, gdzie jego zewnętrzne granice określono w sposób następujący:
od północy – granica Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
od zachodu – droga prowadząca od granicy państwa (miejscowość Robity) w kierunku południowym do miejscowości Kandyty, z wyłączeniem ww. miejscowości
od południa – droga łącząca miejscowości Kandyty – Paustry – Górowo Iławeckie – Piasty Wielkie – Piasek – Taplikajmy – Barciszewo, przechodząca następnie w drogę szutrową Barciszewo – Borki, z wyłączeniem ww. miejscowości
od wschodu – droga szutrowa Borki –Pilwa – Markiny prowadząca do drogi krajowej nr 51, następnie wzdłuż drogi krajowej nr 51 do miejscowości Bezledy, następnie wzdłuż drogi Bezledy – Głomno – Kromarki skręcającej do granicy państwa w miejscowości Posłusze z wyłączeniem ww. miejscowości.

Treść rozporządzenia

03.11.2017 godz. 10:41

Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie skierowana do rolników

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR
w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

  1. Ulotka informacyjna
Czytaj więcej aktualności
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x