Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Higieny Weterynaryjnej

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie jest laboratorium urzędowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr.121 z poz.842 z 2007r z późn. zm.) i realizuje swoje zadania zgodnie z regulaminem, działa bezstronnie i niezależnie w zakresie wykonywanych badań.

ZHW jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji - nr akredytacji AB 604 i pracuje w systemie zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN- EN ISO/IEC 17025.

Polityką jakości Zakładu Higieny Weterynaryjnej i komórek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej objętych systemem zarządzania ZHW jest profesjonalne wykonywanie badań w celu zapewnienia realizacji wymagań klientów, wymagań ustawowych i przepisów.

Zakład Higieny Weterynaryjnej i komórki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej objęte systemem zarządzania ZHW deklarują wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym, dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań, zapewnienie klientom ochrony poufnych informacji i praw własności.

Obszary badawcze objęte systemem zarządzania ZHW stosują znormalizowane i udokumentowane metody badań w oparciu o PN, ISO, przepisy Wspólnoty Europejskiej, metodyki opracowane przez PIW - PIB Puławy i wydane rangą rozporządzeń i zarządzeń przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii i Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Kierownictwo Techniczne zapewnia kompetencje osób wykonujących badania, oceniających wyniki badań i autoryzujących sprawozdania z badań oraz obsługujących określone wyposażenie.

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 16:40)
Publikacja: Jacek Salmanowicz (29.08.2016 godz. 06:50)
Rejestr zmian