Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie udostepnia wzór druku - Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii.

  1. Plik do pobrania tutaj.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie udostepnia wzór druku - Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

  1. Plik do pobrania tutaj

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie udostępnia wzory druków do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów.

    1. Informacja o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej

    2. Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego

    3. Wniosek o dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego

    4. Wniosek o przyznanie świadczenia świątecznego

 

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 16:42)
Publikacja: Radosław Grochowalski (30.08.2016 godz. 12:34)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (22.09.2020 godz. 05:53)
Rejestr zmian