Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry

Zespół ds. spraw pasz i utylizacji posiada następujące rejestry podmiotów:

1.Lista podmiotów wytwarzajacych i obracajacych paszami zatwierdzonych i zarejestrowanych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europoejskiego i Rady (WE) nr.183 z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiajacym wymagania dotyczące pasz.

2.Listy zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych i zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Zespół ds. spraw bezpieczeństwa żywności, aktualnie posiada następujące rejestry podmiotów:

Wykaz podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 -http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1953

Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 - http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2488

Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 - http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4160

Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej - http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2189

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004 -  http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4814

Wykaz gospodarstw na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw, w celu pozyskania mięsa na własny użytek - http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4741

Lista polskich zakładów mięsnych uprawnionych do eksportu do państw trzecich - http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1695

Lista polskich zakładów mleczarskich uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich - http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1696

Lista polskich zakładów przetwórstwa produktów rybołówstwa uprawnionych do eksportu do krajów trzecich - http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1697

Lista polskich zakładów pakowania i przetwórstwa jaj konsumpcyjnych uprawnionych do eksportu - http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1698

Lista polskich zakładów produkujących produkty złozone uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich - http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3180

 

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 17:41)
Publikacja: Radosław Grochowalski (29.08.2016 godz. 08:21)
Ostatnia zmiana: Radosław Grochowalski (05.09.2016 godz. 09:17)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x