Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry

Zespół ds. spraw pasz i utylizacji posiada następujące rejestry podmiotów:

1.Lista podmiotów wytwarzajacych i obracajacych paszami zatwierdzonych i zarejestrowanych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europoejskiego i Rady (WE) nr.183 z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiajacym wymagania dotyczące pasz.

2.Listy zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych i zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Zespół ds. spraw bezpieczeństwa żywności, aktualnie posiada następujące rejestry podmiotów:

Listy zakładów, wykazy i rejestry Głównego Lekarza Weterynarii - https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/listy-zakladow

Żywność pochodzenia zwierzęcego - informacje dodatkkowe i dokumenty do pobrania  - https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zywnosc-pochodzenia-zwierzecego

 

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 16:41)
Publikacja: Radosław Grochowalski (29.08.2016 godz. 07:21)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Kawecka (21.08.2020 godz. 10:37)
Rejestr zmian