Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw w Urzędzie

Informacje ogólne

 
Godziny pracy w Urzędzie:
  • pn - pt   730 - 1530
Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:
  • poniedziałki     w godz. 7:30 - 16:00
  • wtorki - piątki  w godz. 7:30 - 15:30
Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:
  • skarg kierowanych do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii -  
    w kancelarii Urzędu - w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, I piętro, pokój nr 111. 
Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
  • Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn
  • składać na dziennik podawczy (w godz. 730- 1515)
  • przesyłać faksem na numer: 089 5241477
Przyjmowanie korespondencji:
  • w kancelarii Urzędu - w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, I piętro, pokój nr 111.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Dział VIII (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.256 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr. 5, poz. 46) oraz ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 

Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

Katarzyna Ewa Białek, tel. 89 524 14 63

Sebastian Kaszkiel

E-mail: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl

 

Tekst odczytany maszynowo - załącznik z informacją 

Dostępność dokumentów cyfrowych - załącznik z informacją

Informacja dla osób Głuchych załatwiających sprawy w urzędzie - załącznik z informacją

Informacja dla osób na wózkach inwalidzkich załatwiających sprawy w urzędzie - załącznik z informacją

Informacja o Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - załącznik z informacją

Informacje zwrotne i dane kontaktowe - załącznik z informacją

Plan działania - załącznik z informacją

 

Wytworzenie: Radosław Grochowalski (26.08.2016 godz. 08:14)
Publikacja: Radosław Grochowalski (29.08.2016 godz. 06:56)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (21.07.2021 godz. 08:34)
Rejestr zmian