Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynator do spraw dostępności

Katarzyna Ewa Białek - Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

 

kontakt:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

ul. Szarych Szeregów 7

10-072 Olsztyn

tel. 89 524 14 63

E-mail: adm@olsztyn.wiw.gov.pl

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności w szczególności należy:

1)  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy,

3) monitorowanie działaloności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTÓW CYFROWYCH

 INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY W URZĘDZIE

 INFORMACJA DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY W URZĘDZIE

 INFORMACJA O WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE WETERYNARII W OLSZTYNIE W TEKŚCIE ŁATWYM DO CZYTANIA I ZROZUMIENIA

 INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 PLAN DZIAŁANIA

Wytworzenie: Radosław Grochowalski (05.10.2020 godz. 08:13)
Publikacja: Radosław Grochowalski (05.10.2020 godz. 08:13)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (19.02.2021 godz. 11:17)
Rejestr zmian