Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

System zarządzania jakością

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie jest laboratorium urzędowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. Nr 121 poz.842  z 2007r. z późn. zm.)
i realizuje swoje działania zgodnie z regulaminem, działa bezstronnie i niezależnie w zakresie wykonywanych badań.
 ZHW jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji - nr akredytacji AB 604 i pracuje w systemie zarządzania zgodnym  z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentami PCA dotyczącymi laboratoriów badawczych.

Zakład Higieny Weterynaryjnej i komórki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej objęte systemem zarządzania ZHW deklarują wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym ,dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań, zapewnienie klientom ochrony poufnych informacji i praw własności.
Obszary badawcze objęte systemem zarządzania ZHW stosują znormalizowane i udokumentowane metody badań w oparciu o PN, ISO, przepisy Wspólnoty Europejskiej, metodyki opracowane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i wydane rangą rozporządzeń i zarządzeń przez Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii i Warmińsko Mazurskiego Lekarza Weterynarii.
Polityką jakości Zakładu Higieny Weterynaryjnej  i komórek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej objętych systemem zarządzania ZHW jest wykonywanie badań profesjonalnie w celu zapewnienia realizacji wymagań klientów, wymagań ustawowych i przepisów prawnych. Zakład Higieny Weterynaryjnej wykonując badania, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie stosuje również wymagania określone w przepisach prawnych. Sprawozdania z badań dostarczają niezbędnych danych do podjęcia urzędowych decyzji przez urzędowych lekarzy weterynarii oraz informacji dla lekarzy prywatnie praktykujących i klientów z zewnątrz.

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 10:06)
Publikacja: Michał Wojciechowski (29.08.2016 godz. 12:58)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x