Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

17.05.2022 godz. 10:30

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". To szansa na dofinansowanie projektów dla lokalnych społeczności. Na realizację zadań MON przeznaczy w sumie 3.000.000 zł. Zachęcamy do tworzenia murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość. Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski należy składać do 8 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na stronie MON.

22.03.2022 godz. 07:51

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Інформація для власників супроводжуючих тварин з України, які не мають повного комплекту ветеринарних документів на собак, котів i тхoрів

 

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi

Wytyczne GLW dla psów kotów i fretek powyżej 5 sztuk

Wniosek o pozwolenie na przemieszczanie zwierzęcia towarzyszącego na terenie Unii Europejskiej

Pozwolenie na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na terytorium UE zwierzęcia wskazanego we wniosku

Wykaz punktów czipowania i szczepienia

Strona Głównego Inspekoratu Weterynarii 

 

 

14.01.2022 godz. 13:56

Od 28 stycznia 2022 roku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych możliwa będzie sprzedaż detaliczna na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii - OTC.

Wszystkie podmioty zamierzające prowadzić sprzedaż w takiej formie będą musiały zgłosić sie do własciwego miejscowo wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz dostosować interfejs strony internetowej do wymagań technicznych określonych w  rozporządzeniu 2019/6 i zamieścić na niej:

- dane kontaktowe właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, który sprawuje nadzór nad pomiotem,

- hiperłącze do strony informacyjnej dotyczącej zasad prowadzenia sprzedaży na odległość (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/obrot-detaliczny-produktami-otc-na-odleglosc),

- hiperłącze do swojego wpisu w wykazie podmiotów prowadzących sprzedaż na odległość (po weryfikacji zgłoszenia),

- logo, zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość umieszczone w widocznym miejscu w każdej zakładce strony internetowej

Logo na stronę internetową, przy pomocy której prowadzi się sprzedaż detaliczną produktów leczniczych weterynaryjnych na odleglość - obrazek przenosi do szczegółowych wytycznych

Szczegółowe informacje dotyczące logo - pobierz

Wzór zgłoszenia – POBIERZ

Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży na odległość produktów leczniczych weterynaryjnych dostępnych bez recepty jest dostępny pod adresem

 

17.05.2022 godz. 05:47

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu 146-148/2022 ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików, na podstawie badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym–PIB w Puławach:

Ognisko 146/2022: sprawozdanie z 12 maja 2022 r. – dzik odstrzelony w okolicy miejscowości Bronki,  gmina Wilczęta,  powiat braniewski – obszar objęty ograniczeniami II (różowy) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV);

Ognisko 147/2022: sprawozdanie z 13 maja 2022 r. – dzik padły znaleziony w okolicy miejscowości Kąty,  gmina Pasłęk,  powiat elbląski – obszar objęty ograniczeniami II (różowy) – stwierdzono obecność  materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV);

Ognisko 148/2022: sprawozdanie z 13 maja 2022 r. – dzik odstrzelony w okolicy miejscowości Marwica,  gmina Rychliki,  powiat elbląski – obszar objęty ograniczeniami II (różowy) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV).

12.05.2022 godz. 08:10

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu 142-145/2022 ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików, na podstawie badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym–PIB w Puławach:

Ognisko 142/2022: sprawozdanie z 9 maja 2022 r. – dzik padły znaleziony w okolicy miejscowości Botkuny, gmina Gołdap, powiat gołdapski – obszar objęty ograniczeniami II (różowy) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego  pomoru świń (ASFV);

Ognisko 143/2022: sprawozdanie z 5 maja 2022 r. – 7 dzików padłych znalezionych w okolicy miejscowości Rozdroże, gmina Nidzica, powiat nidzicki - obszar objęty ograniczeniami II (różowy) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego  pomoru świń (ASFV);

Ognisko 144/2022: sprawozdanie z 10 maja 2022 r. – dzik odstrzelony w okolicy miejscowości Sitno, gmina Olsztynek, powiat olsztyński - obszar objęty ograniczeniami II (różowy) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV);

Ognisko 145/2022: sprawozdanie z 10 maja 2022 r. – dzik odstrzelony w okolicy miejscowości Wróblik, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski – obszar objęty ograniczeniami II (różowy) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV).

09.05.2022 godz. 06:08

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu 141/2022 ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików, na podstawie badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym–PIB w Puławach:

Ognisko 141/2022: sprawozdanie  z 2 maja 2022 r. – dzik odstrzelony w okolicy miejscowości Olbrachtowo, gmina Susz, powiat iławski – obszar objęty ograniczeniami II (różowy) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego  pomoru świń (ASFV).

21.04.2022 godz. 05:59

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu 139-140/2022 ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików, na podstawie badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym–PIB w Puławach:

Ognisko 139/2022: sprawozdanie z 20 kwietnia 2022 r. – dzik padły znaleziony w okolicy miejscowości Tabórz, gmina Łukta, powiat ostródzki – obszar objęty ograniczeniami II (różowy) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego  pomoru świń (ASFV);

Ognisko 140/2022: sprawozdanie  z 20 kwietnia 2022 r. – dzik padły znaleziony w okolicy miejscowości Piórkowo, gmina Płoskinia, powiat braniewski – obszar objęty ograniczeniami II (różowy) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego  pomoru świń (ASFV).