Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

15.07.2024 godz. 11:53

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w 2024 r. kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2024 r. terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

12 czerwca 2024 r. otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 600 szt. świń, zlokalizowanym w miejscowości Szwarcenowo, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski – na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II załącznika I do RWK 2023/594.

14 czerwca 2024 r. otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 425 szt. świń, zlokalizowanym w miejscowości Czachówki, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski – na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II załącznika I do RWK 2023/594.

16 czerwca 2024 r. otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 25 szt. świń, zlokalizowanym w miejscowości Czachówki, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski – na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II załącznika I do RWK 2023/594.

18 czerwca 2024 r. otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 540 szt. świń, zlokalizowanym w miejscowości Szwarcenowo, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski – na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II załącznika I do RWK 2023/594.

11 lipca 2024 r. otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 600 szt. świń, zlokalizowanym w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski – na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części III załącznika I do RWK 2023/594.

W gospodarstwach zostały wdrożone wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizacja świń, oczyszczanie i dezynfekcja, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

07.06.2024 godz. 12:43

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w 2024 r. pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu pierwszego w 2024 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 7 czerwca 2024 r. otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 146 szt. świń, zlokalizowanym w miejscowości Sobiewola, gmina Kisielice, powiat iławski – na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II załącznika I do RWK 2023/594.

W gospodarstwie wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

22.03.2024 godz. 10:59

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w 2024 r. drugiego ogniska rzekomego pomoru drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 r. drugiego ogniska rzekomego pomoru drobiu u ptaków dzikich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 21 marca 2024 r.  otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, dotyczące próbek pobranych od padłego dzikiego ptaka – gołębia miejskiego, znalezionego w miejscowości Ostróda, gmina Ostróda, powiat ostródzki. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa rzekomego pomoru drobiu (NDV).

Wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

27.02.2024 godz. 09:33

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w 2024 r. pierwszego ogniska wysoce zjadliwego rzekomego pomoru drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 r. pierwszego ogniska rzekomego pomoru drobiu u ptaków dzikich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 23 lutego 2024 r.  otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, dotyczące próbek pobranych od padłego dzikiego ptaka - gołębia, znalezionego w miejscowości Mrągowo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa rzekomego pomoru drobiu (NDV).

Wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

 

23.02.2024 godz. 06:51

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w 2024 r. pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 r. pierwszego ogniska grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 21 lutego 2024 r. otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od padłego dzikiego ptaka – łabędzia niemego, znalezionego w miejscowości Dziarny, gmina Iława, powiat iławski. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV) H5N1.

Wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.