Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

20.09.2016 godz. 12:27

Komunikat Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o obowiązku zgłaszania padłych dzików

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, każdego znalezionego padłego dzika, w tym dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym, należy niezwłocznie zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu dla miejsca znalezienia martwego dzika.

Czytaj więcej aktualności
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x