Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Afrykański pomór świń

Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu braniewskiego

Treść rozporządzenia

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych  w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym):

  1. Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws ASF 
  2. Ulotka ASF -  zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF
  3. Ulotka informacyjna 
  4. Dokumentacja przeglądu budynków
  5. Rejestr środków transportu
  6. Rejestr wejść do budynków utrzymywania świń
  7. Lista preparatów do dezynfekcji rąk
  8. Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń
  9. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie
  10. Wzór spisu świń

Rozporządzenie PLW w Braniewie nr 1/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu braniewskiego

Rozporządzenie PLW w Bartoszycach nr 1/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bartoszyckiego

Informacja dla leśników i myśliwych dotycząca ASF

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca ASF

Apel do hodowców trzody chlewnej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Ulotka ASF-Informacja dla podróznych wjeżdzających do Uni Europejskiej

Link do TVP Olsztyn - Rolniczy raport: ASF ostrzeżenie - http://olsztyn.tvp.pl/16568665/asf-ostrzezenie (materiał rozpoczyna się w 2 min. 33 sek. programu)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 19 lutego 2016 r.w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Mapa ognisk i przypadków ASF w latach 2014-2016

Mapa obszarów, ognisk i przypadków ASF w roku 2017 i 2018

Województwo warmińsko-mazurskie -  obszar ochronny i obszar objety ograniczeniami

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 16:40)
Publikacja: Michał Wojciechowski (26.08.2016 godz. 13:18)
Ostatnia zmiana: Michał Wojciechowski (26.06.2018 godz. 06:36)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x