Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Grypa ptaków

Nowe zalecenia dla hodowców drobiu obowiązujące od 7 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz.U. z 2022 r., poz. 768)

 

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków - ogniska, obszary, mapy

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 

Apel Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący zgłaszania przypadków znalezienia zwłok padłych ptaków.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję o znacznym pogorszeniu się w ostatnich tygodniach sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI, zarówno w Polsce, jak też całej Europie. W związku z powyższym konieczne jest zintensyfikowanie monitoringu biernego u dzikich ptaków, skoncentrowanego na grupach ryzyka – głównie gęsi, łabędzie, kaczki, ptaki drapieżne. W tym celu apeluję o zgłaszanie do właściwego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wszystkich przypadków znalezienia padłego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego.

 

Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego lub Powiatowych Lekarzy Weterynarii wydane w związku z wystąpieniem grypy ptaków

 

ULOTKA - zasady ochrony stad drobiu przed HPAI

 

Grypa ptaków - informacje ogólne

Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie

 

Informacja dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem wystapienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

  1. Treść informacji
  2. Ulotka
  3. Apel do hodowców MRiRW i GLW

Wytyczne GLW dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne

Treść wytycznych

Wytworzenie: Radosław Grochowalski (21.12.2016 godz. 07:18)
Publikacja: Radosław Grochowalski (21.12.2016 godz. 07:25)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (27.12.2022 godz. 09:57)
Rejestr zmian