Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

19.12.2017 godz. 11:52

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu drugiego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

16 grudnia 2017 r. otrzymano sprawozdanie z badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach potwierdzające obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w zwłokach dzika znalezionego w okolicach miejscowości Jędrzejki, gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie - na obszarze objetym ograniczeniami w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE.

23.11.2017 godz. 07:45

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

W dniu 21 listopada 2017 r. otrzymano sprawozdanie z badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach potwierdzające obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w zwłokach dzika znalezionego w okolicach miejscowości Skrzypki, gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie - w obszarze ochronnym określonym w części I załącznika do decyzji KE 2014/709/UE.

13.11.2017 godz. 11:14

Komunikat WMWLW o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Obwodu Kaliningradzkiego oraz o wyznaczeniu obszaru zagrożenia ASF na terenie powiatu bartoszyckiego

W dniu 7 listopada 2017 r. Federalna służba ds. Nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego poinformowała o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Zwłoki dzika zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń znaleziono ok. 1 km od granicy z Polską w rejonie Bagrationovsk.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach, mając na uwadze fakt wystąpienia przypadków choroby w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium Polski, 10 listopada 2017 r. wydał rozporządzenie Nr 1/2017 w sprawie środków podejmowanych w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bartoszyckiego. Podjęte środki mają na celu ewentualne szybkie wykrycie choroby wśród populacji dzików oraz minimalizację ryzyka przeniesienia choroby do gospodarstw świń.
Obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia asf, wyznaczany został na terenie gminy Górowo Iławeckie i Bartoszyce, powiat bartoszycki, gdzie jego zewnętrzne granice określono w sposób następujący:
od północy – granica Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
od zachodu – droga prowadząca od granicy państwa (miejscowość Robity) w kierunku południowym do miejscowości Kandyty, z wyłączeniem ww. miejscowości
od południa – droga łącząca miejscowości Kandyty – Paustry – Górowo Iławeckie – Piasty Wielkie – Piasek – Taplikajmy – Barciszewo, przechodząca następnie w drogę szutrową Barciszewo – Borki, z wyłączeniem ww. miejscowości
od wschodu – droga szutrowa Borki –Pilwa – Markiny prowadząca do drogi krajowej nr 51, następnie wzdłuż drogi krajowej nr 51 do miejscowości Bezledy, następnie wzdłuż drogi Bezledy – Głomno – Kromarki skręcającej do granicy państwa w miejscowości Posłusze z wyłączeniem ww. miejscowości.

Treść rozporządzenia

03.11.2017 godz. 10:41

Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie skierowana do rolników

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR
w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

  1. Ulotka informacyjna
02.11.2017 godz. 13:47

Informacja WMWLW w Olsztynie dotycząca stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstw, w których utrzymywany jest drób.

Ulotka oraz informacja dla hodowców drobiu.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina również, że nadal obowiązuje rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r., poz 722)

Treść rozporządzenia.

16.10.2017 godz. 13:20

Wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania afrykańskiego pomoru świń

W dniach 11 - 12 października 2017 r. na terenie powiatu iławskiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Organizatorem ćwiczeń był Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie.

W ćwiczeniach, oprócz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej województwa warmińsko-mazurskiego, udział wzięli m.in.: Krzysztof Jażdżewski – Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Karolina Wadecka – Dyrektor Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt w GIW, Paweł Piotrowski – Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii z Białej Podlaskiej, Krzysztof Kuriata – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Przemysław Lech - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Aleksandr W. Murygin – Obwodowy Lekarz Weterynarii Obwodu Kaliningradzkiego, Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Iławskiego - Marka Polańskiego, przedstawiciele wszystkich gmin powiatu iławskiego, urzędowi lekarze weterynarii.

Celem ćwiczeń było przygotowanie merytoryczne i praktyczne Inspekcji Weterynaryjnej oraz członków powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego do wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie naszego województwa. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z zasadami zawartymi w polskim weterynaryjnym planie gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń, opartym na krajowych i unijnych aktach prawnych.

Ćwiczenia podzielone były na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy ćwiczeń oprócz opracowania i omówienia dokumentacji mieli możliwość wysłuchania wykładów przedstawionych przez prof. dr hab. Wojciecha Szwedę prof. zw., Krzysztofa Jażdżewskiego – Zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii, Aleksandra W. Murygina – Obwodowego Lekarza Weterynarii Obwodu Kaliningradzkiego, Pawła Piotrowskiego – Lubelskiego Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Mirosława Karczewskiego – Powiatowego lekarza Weterynarii w Olsztynie.

W części praktycznej odbył się pokaz rozłożenia maty dezynfekcyjnej oraz oznakowanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego przygotowany przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Krzysztofa Harmacińskiego - Wójta Gminy Iława.   

Przeprowadzone ćwiczenia symulacyjne pokazały jak ważne jest współdziałanie Inspekcji Weterynaryjnej z Zespołami Zarządzania Kryzysowego zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym. Jedynie sprawne działanie i współpraca wszystkich osób odpowiedzialnych za zwalczanie tak groźnych chorób zakaźnych zwierząt jakim jest afrykański pomór świń, pozwolą na sprawne wyeliminowanie zagrożenia oraz zminimalizowanie strat związanych z wystąpieniem tej choroby.

Fotorelacja z ćwiczeń w zakładce Galeria

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x