Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

03.11.2016 godz. 09:18

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Informuje o zmianach w przepisach i rejestracji zwierząt

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż 18 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. ( Dz. U. poz. 1605). W związku z tym, zmianie uległy niektóre zapisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2015 r. poz.1172 ze zm.)

Treść informacji

01.11.2016 godz. 17:34

Informacja Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż 27 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. poz. 1770). W związku z wprowadzanymi zmianami, nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń. Rozporządzenie wchodzi w życie 4 listopada 2016 r.

20.09.2016 godz. 11:27

Komunikat Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o obowiązku zgłaszania padłych dzików

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, każdego znalezionego padłego dzika, w tym dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym, należy niezwłocznie zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu dla miejsca znalezienia martwego dzika.