Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

25.05.2017 godz. 05:48

Decyzja wykonawcza Komisji (WE) 2017/888 w sprawie uznania Polski za kraj oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła oraz 11 powiatów woj. podlaskiego za wolne od choroby Aujeszkyego u świń

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności spełniania przez świnie przemieszczane na obszar regionów uznanych za wolne od choroby Aujeszkyego dodatkowych gwarancji określonych w decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz przekazywania informacji o tej chorobie.

  1. Treść decyzji Komisji Europejskiej
12.04.2017 godz. 12:19

Komunikat Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 23 – 27 kwietnia 2017 r. na terenie tutejszego województwa prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepieniami objęty zostanie teren następujących powiatów i gmin: powiat bartoszycki, powiat braniewski, powiat elbląski i miasto Elbląg, powiat ełcki, powiat giżycki, powiat gołdapski, gmina Zalewo w powiecie iławskim, powiat kętrzyński, powiat lidzbarski, powiat mrągowski, powiat olecki, gmina Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno i Świątki w powiecie olsztyńskim oraz miasto Olsztyn, gmina Małdyty, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn i Łukta w powiecie ostródzkim, powiat piski, gmina Dźwierzuty w powiecie szczycieńskim i powiat węgorzewski.

Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających szczepionkę, w miejsca bytowania zwierząt dzikich, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1737).

  1. Treść komunikatu
06.04.2017 godz. 09:18

W–M Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w zostało opublikowane Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapieniem ptasiej grypy

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r.  zostało opublikowane  Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722), które uchyla rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz.2091).
Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wchodzi w życie w dniu 6 kwietnia 2017 r. i
1) nakazuje przede wszystkim:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego lekarza weterynarii objawów klinicznych u drobiu ( np. nagle padnięcia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, znaczny spadek nieśności)
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie utrzymywanych ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
2) zakazuje
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

  1. Treść rozporządzenia
17.03.2017 godz. 11:31

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody W-M w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1 Wojewody W-M z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1 Wojewody W-M z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.
Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091) nakazujące m.in. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z ptakami dzikimi oraz utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki.

  1. Treść rozporządzenia