Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

2021

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: laborant, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, Pracownia Przygotowania Pożywek i Szkła (DPS). Dokumenty należy składać do 15 października 2021 roku.

Treść ogłoszenia

Oświadczenia

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: laborant, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, Pracownia Badań Serologicznych Chorób Zwierząt (DS). Dokumenty należy składać do 15 października 2021 roku.

Treść ogłoszenia

Oświadczenia

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt (DP). Dokumenty należy składać do 26.07.2021 r.

Treść ogłoszenia

Oświadczenia

Wynik naboru

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny, Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt. Dokumenty należy składać do 26.07.2021 r.

Treść ogłoszenia

Oświadczenia

Wynik naboru

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny, Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt. Dokumenty należy składać do: 12.07.2021 r.

Treść ogłoszenia

Oświadczenia

Wynik naboru

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: konsultant w zakładzie higieny weterynaryjnej, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt (DP). Dokumenty należy złożyć do: 28.06.2021 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, Dział Badań Serologicznych Chorób Zwierząt. Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2021 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw finansowo-księgowych, Zespół do spraw finansowo-księgowych. Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2021 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności,pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego. Dokumenty należy złożyć do: 26.01.2021 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych Zespół ds. administracyjnych. Dokumenty należy złożyć do: 25.01.2021 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności,pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego. Dokumenty należy złożyć do: 12.01.2021 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

 

2020

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru farmaceutycznego Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego. Dokumenty należy złożyć do: 23.12.2020 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych Zespół do spraw administracyjnych. Dokumenty należy złożyć do: 04.12.2020 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie. Dokumenty należy złożyć do: 20.12 2020 r.

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na lekarzy weterynarii niebedącymi pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji zadań.

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji w ramach umowy-zlecenia.

 1. Treść  ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, Zespół ds. administracyjnych. Dokumenty należy złożyć do: 10.11.2020 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej, Zakład Higieny Weterynaryjnej, Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz. Dokumenty należy złożyć do: 28.10.2020 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej,  Zakład Higieny Weterynaryjnej, Dział Badań Serologicznych Chorób Zwierząt. Dokumenty należy złożyć do: 23.10.2020 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych Zespół do spraw administracyjnych. Dokumenty należy złożyć do: 09.10.2020 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej, Zakład Higieny Weterynaryjnej, Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewodzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej, Zakład Higieny Weterynaryjnej, Dział Badań Chemicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej Zakład Higieny Weterynaryjnej, Dział Badań Serologicznych Chorób Drobiu.

 1. Treść ogłoszenia 
 2. Oświadczenia
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy referent ds. finansowo-księgowych w Zespole ds. finansowo - księgowych.

        1. Treść ogłoszenia

        2. Oświadczenia

        3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: laboranta w zakładzie higieny weterynaryjnej.

        1. Treść ogłoszenia

        2. Oświadczenia

        3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszego laboranta w zakładzie higieny weterynaryjnej.

1. Treść ogłoszenia

2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt. 

 1. Treść ogłoszenia

2019

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektora ds. satystyki w dziale ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 1. Treśc ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: specjalista do spraw finansowo - płacowych w Zespole ds. finansowo - księgowych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kamdydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji. Zespół ds. pasz i utylizacji

 1. Treśc ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy referent ds. finansowo-księgowych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: referent do spraw zaopatrzenia i transportu. Dział ds. administracyjno-gospodarczych, zaopatrzenia, informatyki i sekretariatu

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw administracyjnych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Ksiegowy w Wydziale finansowo-księgowym i administracyjnym

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Ksiegowy w Wydziale finansowo-księgowym i administracyjnym

 1. Treść ogłoszenia
 2. Anulowanie naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:asystent w Zakładzie Higinety Weterynaryjnej w Olsztynie - Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy referent ds. finansowo - księgowych w zespole ds.finansowo - księgowych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy referent ds. finansowo - księgowych w zespole ds.finansowo - księgowych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Anulowanie naboru

 

2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:główny specjalista ds. administracyjnych. Dział ds.administracyjno-gospodarczych ,zaopatrzenia,informatyki i sekretariatu

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w zakładzie higieny weterynatyjnej ,Dział Badań Mikrobiologicznych srodków Spożywczych Pochodzenia Zwierzcego i Pasz - umowa na zastępstwo

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji niżej wymienionych zadań

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw:finansowo-księgowych w Zespole ds.finansowo-księgowych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:Starszy inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej,Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie 
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej Zakład Higieny Weterynaryjnej, Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 1. Treść ogłosszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Miescie Lubawskim poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:do spraw: bezpieczeństwa żywności
w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 1. Treść ogłosszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraww pasz i utylizacji 

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraww pasz i utylizacji 

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w dziale Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz Zakładu Higieny Weterynaryjnej

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oswiadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy referent ds. finansowo - księgowych  w Zespole ds.finasowo-księgowych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy referent ds. pracowniczych w Zespole ds.administracyjnych ,Dział ds.pracowniczych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wyniki naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji  niżej wymienionych zadań

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny ds.nadzoru farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oswiadczenie
 3. Wynik postępowania

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Punkt Przyjęcia Prób Żywności i Pasz (PPH) - zastępstwo

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogloszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt Pracownia Chorób Ryb i Raków

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy referent ds.finansowo-księgowych w Zespole ds.finansowo - księgowych

 1. Treść ogłoszenie
 2. Oswiadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:główny specjalista ds.administracyjnych ,Dział ds.administracyjno-gospodarczych,zaopatrzenia,informatyki i sekretariatu

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Przygotowania Pożywek i Szkła

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz (Zastępstwo)

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw  bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji niżej wymienionych zadań

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawyo Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych w Zespole ds. administracyjnych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw  pracowniczych w Zespole ds. administracyjnych, Dział ds. pracowniczych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru
Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 09:42)
Publikacja: Radosław Grochowalski (29.08.2016 godz. 07:21)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (05.10.2021 godz. 13:32)
Rejestr zmian