Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy

2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw administracyjnych

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Ksiegowy w Wydziale finansowo-księgowym i administracyjnym

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Ksiegowy w Wydziale finansowo-księgowym i administracyjnym

 1. Treść ogłoszenia
 2. Anulowanie naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:asystent w Zakładzie Higinety Weterynaryjnej w Olsztynie - Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy referent ds. finansowo - księgowych w zespole ds.finansowo - księgowych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy referent ds. finansowo - księgowych w zespole ds.finansowo - księgowych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Anulowanie naboru

2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:główny specjalista ds. administracyjnych. Dział ds.administracyjno-gospodarczych ,zaopatrzenia,informatyki i sekretariatu

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w zakładzie higieny weterynatyjnej ,Dział Badań Mikrobiologicznych srodków Spożywczych Pochodzenia Zwierzcego i Pasz - umowa na zastępstwo

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji niżej wymienionych zadań

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw:finansowo-księgowych w Zespole ds.finansowo-księgowych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:Starszy inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej,Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie 
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej Zakład Higieny Weterynaryjnej, Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 1. Treść ogłosszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Miescie Lubawskim poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:do spraw: bezpieczeństwa żywności
w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 1. Treść ogłosszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraww pasz i utylizacji 

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraww pasz i utylizacji 

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w dziale Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz Zakładu Higieny Weterynaryjnej

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oswiadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy referent ds. finansowo - księgowych  w Zespole ds.finasowo-księgowych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy referent ds. pracowniczych w Zespole ds.administracyjnych ,Dział ds.pracowniczych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wyniki naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji  niżej wymienionych zadań

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny ds.nadzoru farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oswiadczenie
 3. Wynik postępowania

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Punkt Przyjęcia Prób Żywności i Pasz (PPH) - zastępstwo

 1. Treść ogłoszenia
 2. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogloszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt Pracownia Chorób Ryb i Raków

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:starszy referent ds.finansowo-księgowych w Zespole ds.finansowo - księgowych

 1. Treść ogłoszenie
 2. Oswiadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:główny specjalista ds.administracyjnych ,Dział ds.administracyjno-gospodarczych,zaopatrzenia,informatyki i sekretariatu

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Przygotowania Pożywek i Szkła

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz (Zastępstwo)

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej,Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw  bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji niżej wymienionych zadań

 1. Treść ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawyo Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.ogłasza nabór na kandydatów  niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia

 1. Treść ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych w Zespole ds. administracyjnych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw  pracowniczych w Zespole ds. administracyjnych, Dział ds. pracowniczych

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wynik naboru
Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 10:42)
Publikacja: Michał Wojciechowski (29.08.2016 godz. 08:21)
Ostatnia zmiana: Michał Wojciechowski (14.05.2019 godz. 10:36)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x