Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie dysponenta II stopnia

Rok 2021

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

 

Rok 2020

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

 

Rok 2019

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 

rok 2018

 

Wytworzenie: Radosław Grochowalski (06.05.2019 godz. 09:05)
Publikacja: Radosław Grochowalski (06.05.2019 godz. 09:05)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (30.05.2022 godz. 07:49)
Rejestr zmian