Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie dysponenta II stopnia

Rok 2023

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2023 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

 

Rok 2022

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2022 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

 

Rok 2021

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

 

Rok 2020

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

 

Rok 2019

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 

rok 2018

 

Ostatnia zmiana: Agata Jeglińska (02.05.2024 godz. 12:32)
Rejestr zmian