Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie dysponenta III stopnia

Rok 2022

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2022 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

 

Rok 2021

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

 

Rok 2020

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

 

Rok 2019 

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

 

 

Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (12.06.2023 godz. 09:29)
Rejestr zmian