Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Telefony i adresy e-mail stanowisk pracy w Urzędzie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek.wet.Ludwik Bartoszewicz
wmwlw@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 50
Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
lek.wet. Dorota Daniluk 
chz@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 68

Zespół ds.zdrowia i ochrony zwierząt

Koordynator zespołu - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Dorota Daniluk 
chz.@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 68

Dział ds. zdrowia zwierząt

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt
lek. wet. Monika Spychalska
chz.monika@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 67
Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt 
lek. wet. Agnieszka Holak
chz.holak@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 66   
Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt
lek. wet. Karolina Łukasiak - Bialik
chz.lukasiak@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 91

Dział ds. ochrony  zwierząt

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds.ochrony zwierząt 
lek. wet. Marta Hinc
dz@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 65        
Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
lek. wet. Katarzyna Bączek
chz.baczek@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 57
Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
lek. wet. Natalia Żukiel-Gorszanow
natalia.zukiel@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 81

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Włodzimierz Ficek
hz.ficek@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 55
Starszy inspektor weterynaryjny
lek. wet. Iwona Sienkiewicz
hz.iwosien@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 54
Starszy inspektor weterynaryjny
lek. wet. Alicja Woźniak
hz.awozniak@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 52
Inspektor weterynaryjny
dr n. wet. Katarzyna Liedtke
hz.liedtke@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 56
Starszy inspektor
mgr.inż Marta Zielonka
tel. 89 524 14 61

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
dr n. wet. Elżbieta Zduńczyk
zz.pasze@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 14 70
Starszy inspektor weterynaryjny
dr n. wet. Katarzyna Pirus
kpirus@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 14 85

Zespół ds. Nadzoru Farmaceutycznego

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego
lek.wet. Adam Wojtaszek
farm@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 58
Starszy inspektor weterynaryjny
lek. wet. Kamila Wojciechowska
farmacja.kw@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 14 71

Zespół ds. finansowo-księgowych

Główny Księgowy
Karolina Szymaniuk
k.szymaniuk@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 14 79
Specjalista ds.płac
Monika Bogulak
ksiegowosc@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 78
Główny Specjalista ds. dysponenta II stopnia
Iwona Łuczyńska
tel. 89 524 14 86
Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych
Iwona Kisielewska
ksiegowosc.ik@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 84
Głowny Specjalista ds.dysponenta III stopnia
Bożena Kraszewska
bkksiegowosc@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 75
Inspektor ds.finansowo-księgowych 
Anna Makowiecka
anna.makowiecka@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 50
Inspektor ds. finansowo-księgowych
Paulina Sadłowska
psadlowska@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 83
Starszy referent ds. finansowo - księgowych
Patrycja Przybyłowska
pprzybylowska@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 82
 

Zespół ds. obsługi prawnej

Radca prawny Beata Romanowicz
rp@olsztyn.wiw.gov.pl
Radca prawny Ewa Moszczyńska
radca.em@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 72

Zespół do spraw administracyjnych

Kierownik Zespołu ds. administracyjnych
 
adm@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 63
Dział do spraw administracyjno-gospodarczych, zaopatrzenia, informatyki i sekretariatu
Starszy specjalista ds.administracyjnych
Katarzyna Skowrońska
adm.zamowienia@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 59
Starszy referent administracyjny  
Dorota Berk
adma@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 62
Informatyk
Michał Wojciechowski
michal.informatyk@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 05 07
Informatyk
Radosław Grochowalski
informatyk@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 90
Dział do spraw pracowniczych
Główny specjalista ds. kadr
Małgorzata Kacprzycka-Nowicka
mkn_kadry@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 87
Aneta Ster
kadry@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 74

Samodzielne stanowisko ds. bhp i p/poż

Specjalista ds.bhp i p/poż
Lucyna Stawicka
tel. 89 524 14 60

Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych

Starszy specjalista ds. ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych
dr n. hum. Jacek Białkowski
jacek.bialkowski@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 92

Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych

Kierownik zespołu
lek. wet. Patrycja Podlasz
patrycjapodlasz@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 14 64

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie

Kierownik Zakładu
dr n wet. Jerzy Sobczak
zhwkierownik@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 05 07

 

 

Wytworzenie: Michał Wojciechowski (26.08.2016 godz. 13:39)
Publikacja: Michał Wojciechowski (29.08.2016 godz. 08:19)
Ostatnia zmiana: Radosław Grochowalski (16.05.2019 godz. 14:25)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x