Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Telefony i adresy e-mail stanowisk pracy w Urzędzie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek.wet. Jerzy Koronowski
wmwlw@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 50
 
Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
lek.wet. Dorota Daniluk 
chz@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 68

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Kierownik zespołu - Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
lek. wet. Monika Spychalska
chz.monika@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 67
 
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt
lek. wet. Agnieszka Holak
chz.holak@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 66   
 
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt
lek. wet. Karolina Łukasiak - Bialik
chz.lukasiak@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 91
 
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
lek. wet. Natalia Żukiel-Gorszanow
natalia.zukiel@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 65
 
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
lek. wet. Grzegorz Pająski
grzegorz.pajaski@olsztyn.wiw.gov.pl 
tel. 89 524 14 57
 
Inspektor do spraw statystyki
Jolanta Szlachtowicz
jola.szlachtowicz@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 81
 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego

Kierownik zespołu - Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Włodzimierz Ficek
 
Dział do spraw bezpieczeństwa żywności
 
Kierownik działu - Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Włodzimierz Ficek
hz.ficek@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 55
 
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Iwona Sienkiewicz
hz.iwosien@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 54
 
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Alicja Kasprowicz
hz.awozniak@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 52
 
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
dr n. wet. Katarzyna Liedtke
hz.liedtke@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 56
 
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Anna Moczydłowska
tel. 89 524 14 61
 
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
mgr inż Marta Zielonka
tel. 89 524 14 61
 
Dział do spraw pasz i utylizacji
 Kierownik działu - Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
dr n. wet. Katarzyna Pirus
kpirus@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 14 85
 
 
 
Dział do spraw nadzoru farmaceutycznego
  
Kierownik działu - Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru farmaceutycznego
lek. wet. Kamila Wojciechowska
farmacja.kw@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 14 71
 
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru farmaceutycznego
lek. wet. Adam Wojtaszek
farm@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 58

Zespół do spraw finansowo-księgowych

Główny księgowy
Karolina Szymaniuk
k.szymaniuk@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 14 79
 
Zastępca głównego księgowego
Iwona Łuczyńska
il.ksiegowosc@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 86
 
Główny specjalista do spraw dysponenta III stopnia
Bożena Kraszewska
bkksiegowosc@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 84
 
Specjalista do spraw płac
Monika Bogulak
ksiegowosc@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 78
 
Starszy inspektor do spraw finansowo-księgowych
Iwona Kisielewska
ksiegowosc.ik@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 82
 
Starszy inspektor do spraw finansowo-księgowych
Anna Makowiecka
anna.makowiecka@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 50
 
Inspektor do spraw finansowo-księgowych
Paulina Sadłowska
psadlowska@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 83
 
Starszy inspektor do spraw finansowo-księgowych
Patrycja Wiljam
pprzybylowska@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 82
 

Zespół do spraw obsługi prawnej

Radca prawny Beata Romanowicz
rp@olsztyn.wiw.gov.pl
 
Radca prawny Ewa Moszczyńska
radca.em@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 59

Zespół do spraw administracyjnych

Kierownik zespołu do spraw administracyjnych
Katarzyna Białek
adm@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 63
 
Dział do spraw administracyjno-gospodarczych, zaopatrzenia, informatyki i sekretariatu
  
Specjalista do spraw systemów informatycznych
Radosław Grochowalski
informatyk@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 90
 
Specjalista do spraw administracyjnych
Luiza Cytarska
adm.zamowienia@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 80
 
Inspektor do spraw administracyjnych
Katarzyna Wojciechowska
k.wojciechowska@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 50
 
Inspektor do spraw administracyjnych
Katarzyna Kawecka
k.kawecka@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 80
 
Starszy referent do spraw administracyjnych
Dorota Berk
adma@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 62
 
 
Dział do spraw pracowniczych
 
Główny specjalista do spraw kadr
Małgorzata Kacprzycka-Nowicka
mkn_kadry@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 87
 
Specjalista do spraw kadr
Aneta Ster
kadry@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 74
 
 

Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych

Specjalista do spraw bhp i p/poż
Beata Frelczak
tel. 89 524 14 60
beata.frelczak@olsztyn.wiw.gov.pl
 

Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych

Starszy specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych
dr n. hum. Jacek Białkowski
jacek.bialkowski@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 92

Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych

Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw audytu kontroli urzędowych
lek. wet. Patrycja Podlasz
patrycjapodlasz@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 14 64

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie

Kierownik Zakładu
lek. wet. Marzena Wolna
zhwkierownik@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.89 524 05 07 wew. 39

 

 

Wytworzenie: Radosław Grochowalski (26.08.2016 godz. 12:39)
Publikacja: Radosław Grochowalski (29.08.2016 godz. 07:19)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (19.05.2022 godz. 06:46)
Rejestr zmian