Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

lek. wet. Jerzy Koronowski

wmwlw@olsztyn.wiw.gov.pl

 

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Dorota Daniluk

chz@olsztyn.wiw.gov.pl

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Kierownik zespołu - Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Monika Spychalska

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego

Kierownik zespołu - Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Włodzimierz Ficek

 

Zespół do spraw finansowo-księgowych

Główny księgowy

Karolina Szymaniuk

 

Zespół do spraw administracyjnych

Kierownik zespołu do spraw administracyjnych

Katarzyna Białek

 

Zespół do spraw obsługi prawnej

Radca prawny Beata Romanowicz

 

Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  spraw przeciwpożarowych

Beata Frelczak

 

Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych

dr n. hum. Jacek Białkowski

 

Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych

Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw audytu kontroli urzędowych

lek. wet. Patrycja Podlasz

 

Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

Katarzyna Ewa Białek

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 15:15)
Publikacja: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 15:15)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojciechowska (28.03.2022 godz. 14:54)
Rejestr zmian