Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

lek. wet. Ludwik Bartoszewicz

wmwlw@olsztyn.wiw.gov.pl

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Dorota Daniluk

chz@olsztyn.wiw.gov.pl

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Koordynator Zespołu - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Dorota Daniluk

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Włodzimierz Ficek

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds.pasz i utylizacji

dr n. wet Elżbieta Zduńczyk

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego

lek.wet. Adam Wojtaszek

Zespół ds. finansowo-księgowych

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

Zespół do spraw administracyjnych

Kierownik Zespołu ds. administracyjnych

 

Zespół ds. obsługi prawnej

Radca prawny Beata Romanowicz

Radca prawny Ewa Moszczyńska

Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż 

Lucyna Stawicka

Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych

dr n. hum. Jacek Białkowski

Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych

Kierownik zespołu

lek. wet. Patrycja Podlasz

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 16:15)
Publikacja: Tomasz Bagniewski (19.08.2016 godz. 16:15)
Ostatnia zmiana: Radosław Grochowalski (18.03.2019 godz. 10:14)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x