Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Plany zamówień

 

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro w WIW na rok 2018

 

2019

Plan zamówień publicznych WIW Olsztyn na rok 2019

 

2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych WIW na rok 2020

Korekta planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego WIW w Olsztynie na 2020 rok

 

2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wytworzenie: Radosław Grochowalski (22.08.2016 godz. 10:25)
Publikacja: Radosław Grochowalski (29.08.2016 godz. 06:55)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Kawecka (10.05.2021 godz. 13:11)
Rejestr zmian