Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia podprogowe

2021

Dostawa wirówki laboratoryjnej z rotorem, termin składania ofert do 3 grudnia 2021 roku godzina 9.00, znak sprawy WIW-A-AGZ.2600.2.232.2021.JO.LC

Dostawa materiałów biurowych, termin składania ofert do 2 grudnia 2021 roku godzina 9.00, znak sprawy WIW-A-AGZ.2600.1.271.2021.DB.KW

Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, rękawiczek jednorazowych i folii aluminiowej, termin składania ofert do 25 listopada 2021 roku godzina 9.00, znak sprawy WIW-A-AGZ.2600.2.221.2021.JO.KW

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 17 listopada 2021 roku (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 17 listopada 2021 roku (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
 5. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 19 listopada 2021 roku (skan)
 6. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 19 listopada 2021 roku (pdf)
 7. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 23 listopada 2021 roku (skan)
 8. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 23 listopada 2021 roku (pdf)
 9. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 24 listopada 2021 roku (skan)
 10. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 24 listopada 2021 roku (pdf)
 11. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 24 listopada 2021 roku (skan)
 12. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 24 listopada 2021 roku (pdf)
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania części nr 2 z dnia 26 listopda 2021 roku (skan)
 14. Informacja o unieważnieniu postępowania części nr 2 z dnia 26 listopda 2021 roku (pdf)
 15. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26 listopada 2021 roku (skan)
 16. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26 listopada 2021 (pdf)

Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, termin składania ofert do 18 listopada 2021 roku, godzina 9:00, znak sprawy WIW-A-AGZ.2600.1.257.2021.KK

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert, do dnia 30 listopada 2021 roku, godzina 09:00

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 10 listopada 2021 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 10 listopada 2021 r. (pdf)
 3. Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2  - Formularz oferty
 5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
 6. Zmiana terminu składania ofert z dnia 17 listopada 2021 roku.
 7. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 19 listopada 2021 roku

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, termin składania ofert do 18 listopada 2021 roku, godzina 9:00, znak sprawy WIW-A-AGZ.2600.1.255.2021.RG.LC

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 10 listopada 2021 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 10 listopada 2021 r. (pdf)
 3. Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2  - Formularz oferty
 5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 23 listopada 2021 roku (skan)
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 23 listopada 2021 roku (pdf)

Dostawa wraz z montażem 3 szt. klimatyzatorów do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, termin składania ofert do 10 listopada 2021 roku, godzina 9:00, znak sprawy WIW-A-AGZ.2600.2.207.2021.LO.LC

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 03 listopada 2021 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 03 listopada 2021 r. (pdf)
 3. Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2  - Formularz oferty
 5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
 6. Wyjasnienie treści zapytania ofertowego z dnia 8 listopada 2021 roku (skan)
 7. Wyjasnienie treści zapytania ofertowego z dnia 8 listopada 2021 roku (pdf)
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 15 listopada 2021 roku (skan)
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 15 listopada 2021 roku (pdf)

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, termin składania ofert do 12 listopada 2021 roku, godzina 9:00, znak sprawy WIW-A-AGZ.2600.1.206.2021.JO.LC

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 03 listopada 2021 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 03 listopada 2021 r. (pdf)
 3. Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2  - Formularz oferty
 5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
 6. Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 04 listopada 2021 r (skan)
 7. Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 04 listopada 2021 r (pdf)
 8. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (po modyfikacji)
 9. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (po modyfikacji)
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16 listopada 2021 roku (skan)
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16 listopada 2021 roku (pdf)

Dostawa środków czystości i worków na odpady weterynaryjne, termin składania ofert do dnia 28 października 2021 roku godzina 9:00, znak sprawy WIW-A-AGZ.2600.2.194.2021.JO.KW

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2021 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2021 r. (pdf)
 3. Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 a,b - Formularz oferty (excel)
 5. Załącznik nr 2 a,b - Formularz oferty (pdf)
 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29 października 2021 roku w części nr 1 i 2 (skan)
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29 października 2021 roku w części nr 1 i 2 (pdf)

Dostawa serwera NAS na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, termin składania ofert do dnia 28.10.2021 r. godz. 9:00,znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.213.2021.RG.LC

Jednorazowa dostawa szkła laboratoryjnego, termin składania ofert do dnia 19.10.2021 r. godz. 9:00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.182.2021.JO.KK

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarki igłowej oraz serwera na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, termin składania ofert do dnia 6.10.2021 r. godz. 9:00,znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.187.2021.LC

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert do dnia 11.10.2021 roku, godzina 09:00

Uwaga: zmiana terminu składania ofert do dnia 13.10.2021 roku, godzina 09:00

Remont części pomieszczeń w budynku magazynowym Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109, termin składania ofert do dnia 19.08.2021 r. godz. 9:00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.144.2021.JO.LC

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert do dnia 31.08.2021 . godz. 9:00

Jednorazowa dostawa folii aluminiowej i części zamiennych do sprzętu laboratoryjnego, termin składania ofert do dnia 9.08.2021 r. godz. 9:00

znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.141.2021.JO.LC

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert do dnia 16.08.2021 . godz. 9:00

Przeglą, czyszczenie i konserwacja systemów klimatyzacji i wentylacji w siedzibie Zamawiającego,

termin składania ofert do dnia 22.07.2021 r. godz. 8:00,

znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.118.121./1.128.2021.LO.KK

Dostawa obuwia i odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, termin składania ofert do dnia 25.06.2021 r. godz. 9:00,

znak sprawy: WIW-A-AGZ. 2600.2.97.2021.JO.KW

 

Usługi sprzątania  posesji WIW w Olsztynie przy ul. Szarych Szeregów 7, termin składania ofert do dnia 17.06.2021 r. godz. 13:00,

znak sprawy: WIW-A-AGZ. 2600.1.107.2021.LC

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2021 (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2021 (pdf)
 3. Zał. nr 1 - OPZ (PDF)
 4. Zał. nr 2 - formularz oferty (word)
 5. Zał. nr 3 - wzór umowy (PDF)
 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.06.2021 r. (skan)
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.06.2021 r. (pdf) 

Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów weterynaryjnych z grupy 02, termin składania ofert do dnia 08.06.2021 r. do godz. 10:00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.93.2021.JO.KK

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2021 r. (scan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2021 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
 5. Załącznik nr 3 - wzór umowy
 6. Załącznik nr 4 - wykaz urządzeń technicznych
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 10.06.2021 r. (skan)
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 10.06.2021 r. (pdf)

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów opatrunkowych, termin składania ofert do dnia 01 czerwca 2021 r. do godz. 9.00,  znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.81.2021.JO.KW

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2021 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2021 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmitu zamówienia (pdf)
 4. Załącznik nr 2 (a,b,c,d,e,f,g,h) - Arkusz pomocniczy proszę nie składać wraz z ofertą (excel)
 5. Załącznik nr 2 (a,b,c,d,e,f,g,h) - Arkusz pomocniczy proszę nie składać wraz z ofertą (pdf)
 6. Załącznik nr 3 - Formularz oferty (pdf)
 7. Załącznik nr 3 - Formularz oferty (word)
 8. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 28.05.2021 r. (skan)
 9. Informacja o unieważnieniu postępowania z zadaniach nr 2,3,4  z dnia 01.06.2021 r. (skan)
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniach nr 2,3,4  z dnia 01.06.2021 r. (pdf)
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach nr 1, 5,6,7,8 z dnia 02.06.2021 r. (skan)
 12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach nr 1,5,6,7,8 z dnia 02.06.2021 r. (pdf)

Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów weterynaryjnych z grupy 02, termin składania ofert do dnia 31.05.2021 r. do godz. 10:00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.86.2021.JO.KK

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2021 r. (scan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2021 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty 
 5. Załącznik nr 3 - wzór umowy
 6. Załącznik nr 4 - wykaz urządzeń technicznych
 7. Informacja o unieważnieniu z dnia 1.06.2021 r. (skan)
 8. Informacja o unieważnieniu z dnia 01.06.2021 r. (pdf)

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, termin składania ofert do dnia 06 maja 2021 roku do godz. 10.00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.66.2021.JO.KW

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2021 r. (scan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2021 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 4. Załącznik nr 2 (a/b/c/d/e/f/g) - Formularz oferty (excel)
 5. Załącznik nr 2 (a/b/c/d/e/f) - Formularz oferty (pdf)
 6. Załącznik nr 3 - Wzór umowy (dot. zadania nr 4) (pdf)
 7. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 05.05.2021 r. (pdf)
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach 1-7 z dnia 10.05.2021 r. (skan)
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach 1-7 z dnia 10.05.2021 r. (pdf)

Aktualizacja oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Protection Advenced oraz oprogramowania nVision axence wraz z modułem Network Inventory Users HelpDesk DataGuard, termin składania ofert do dnia 15.04.2021 r. do godz. 9:00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.57.2021.RG.KK

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 09.04.2021 r. (scan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 09.04.2021 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (word)
 5. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (pdf)
 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1, nr 2 z dnia 15.04.2021 r. (skan)
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1, nr 2 z dnia 15.04.2021 r. (pdf)

 

Dostawa środków dezynfekcyjnych, termin składania ofert do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 10:00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.43.2021.JO.KW

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2021 r. (scan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2021 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 4. Załącznik nr 2a/b - Arkusz pomocniczy (excel)
 5. Załącznik nr 2a/b - Arkusz pomocniczy (pdf)
 6. Załącznik nr 3 - Formularz oferty (pdf)
 7. Załącznik nr 3 - Formularz oferty (word)
 8. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 22.03.2021 r. (scan)
 9. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 22.03.2021 r. (pdf)
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1, nr 2 z dnia 29.03.2021 r. (skan)
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1,  nr 2 z dnia 29.03.2021 r. (pdf)

 

Dostawa środków czystości, termin składania ofert do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 10.00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.40.2021.JO.KW

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2021 r. (scan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2021 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 4. Załącznik nr 2 - Arkusz pomocniczy (excel)
 5. Załącznik nr 2 - Arkusz pomocniczy (pdf)
 6. Załącznik nr 3 - Formularz oferty (pdf)
 7. Załącznik nr 3 - Formularz oferty (word)
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.03.2021 r. (scan)
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.03.2021 r. (pdf)

Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, kosmetyków samochodowych oraz usług myjni automatycznej w systemie bezgotówkowym do samochodów słuzbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztyniw w latach 2021-2023, termin składania ofert do dnia 23.02.2021 r. do końca dnia, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.37/38.2021.KK

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2021 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2021 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - OPZ (pdf)
 4. Załącznik nr 2 -  formularz oferty (word)
 5. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania z 17.02.2021 (scan)
 6. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania z 17.02.2021 (pdf)
 7. Załącznik nr 2 - formularz oferty (po modyfikacji)
 8. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania z 19.02.2021 (skan)
 9. Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania z 19.02.2021 (pdf)
 10. Protokół z otwarcia ofert z dnia 01.03.2021 r. (skan)
 11. Protokół z otwarcia ofert z dnia 01.03.2021 r. (pdf)
 12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 04.03.2021 r. (skan)
 13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 04.03.2021 r. (pdf)

 

Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, termin składania ofert do dnia 02.02.2021 r. do końca dnia, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.15.2021.JO.KK

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2021 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2021 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - OPZ (pdf)
 4. Załącznik nr 2 -  formularz oferty (word)
 5. Załącznik nr 3 - wzór umowy (pdf)
 6. Protokół z otwarcia ofert z dnia 03.02.2021 r. (skan)
 7. Protokół z otwarcia ofert z dnia 03.02.2021 r. (pdf)
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.02.2021 r. (skan)
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.02.2021 r. (pdf)

Obsługa informatyczna w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie oraz w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, termin składania ofert do dnia 22.01.2021 r., do godziny 10:00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.9.2021.KB.RG

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2021 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2021 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - OPZ (pdf)
 4. Załącznik nr 2 -  formularz oferty (word)
 5. Załącznik nr 3 - wzór umowy (pdf)
 6. Informacja o zamknięciu postępowania z dnia 27.01.2021 r. 

2020

Jednorazowa dostawa pojemników, worków na opday, środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej, termin składania ofert do dnia 11.12.2020 r., do godziny 10:00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.505/2.239.240.2020.DD.JO.KK

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2020 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2020 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - OPZ (pdf)
 4. Załącznik nr 2a/2b/2c/2d/2e/2f/2g/2h/2i/2j -  formularz oferty (excel)
 5. Wyjasnienie treści zapytania ofertowego z dnia 09.12.2020 r. (skan)
 6. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 09.12.2020 r. (pdf)
 7. Protokół z otwarcia ofert z dnia 14.12.2020 r. (skan)
 8. Protokół z otwarcia ofert z dnia 14.12.2020 r. (pdf)
 9. Informacja o unieważnieniu postępowania w zadanich nr 5, 6, 8 z dnia 14.12.2020 r. (skan)
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania w zadanich nr 5, 6, 8 z dnia 14.12.2020 r. (pdf)
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach nr 1, 2, 4, 7, 10 z dnia 14.12.2020 r. (skan)
 12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach nr 1, 2, 4, 7, 10 z dnia 14.12.2020 r. (pdf)
 13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 3 z dnia 15.12.2020 r. (skan)
 14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 3 z dnia 15.12.2020 r. (pdf)
 15. Informacja o wyborze o oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 9 z dnia 17.12.2020 r. (skan)
 16. Informacja o wyborze o oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 9 z dnia 17.12.2020 r. (pdf)

Dostawa testów i odczynników diagnostycznych, termin składania ofert do dnia 10.12.2020 r. do godziny 10:00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.234.2020.JO.KK

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2020 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2020 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - OPZ (pdf)
 4. Załącznik nr 2a/2b/2c -  formularz oferty (excel)
 5. Załacznik nr 2a/2b/2c - formularz oferty (PDF)
 6. Protokół z otwarcia ofert z dnia 10.12.2020 r. (skan)
 7. Protokół z otwarcia ofert z dnia 10.12.2020 r. (pdf)
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (zad. 1-3) z dnia 10.12.2020 r. (skan)
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (zad. 1-3) z dnia 10.12.2020 r. (pdf)

Zakup nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, znak sprawy WIW-A-AGAZ.2600.1.497.2020.KB.

Termin składnia ofert: 08.12.2020r. do godz. 14.00

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2020 r. (skan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2020 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 4. Załacznik nr 2  Formularz oferty (word)
 5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy (pdf)
 6. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 07.12.2020 r. (skan)
 7. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 07.12.2020 r. (pdf)
 8. Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.12.2020 r. (skan)
 9. Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.12.2020 r. (pdf)
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystaniejszej z dnia 09.12.2020 r. (skan)
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystaniejszej z dnia 09.12.2020 r. (pdf)

 Dostawa materiałów biurowych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.483.2020.KW termin składania ofert: do dnia 08.12.2020 roku do końca dnia.

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2020 r. (scan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2020 r.  (pdf)
 3. Załacznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 (a/b/c/d) - Formularz oferty (excel)
 5. Załącznik nr 2 (a/b/c/d) - Formularz oferty (pdf)
 6. Załącznik nr 3 (a/b/c/d) - Formularz pomocniczy - proszę nie składać wraz z ofertą (pdf)
 7. Załącznik nr 3 (a/b/c/d) - Formularz pomocniczy - prosze nie składać wraz z ofertą (excel)
 8. Protokół z otwarcia ofert z dnia 09.12.2020 r. (scan)
 9. Protokół z otwarcia ofert z dnia 09.12.2020 r. (pdf)
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 2, 3, 4 z dnia 09.12.2020 r. (scan)
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 2, 3, 4 z dnia 09.12.2020 r. (pdf)
 12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1 z dnia 10.12.2020 r. (scan)
 13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1 z dnia 10.12.2020 r. (pdf)

Dostawa  testów, odczynników labolatoryjnych, pożywek, znak sprawy: WIW-A-AGZ. 2600.2.228.2020.JO.KB, termin składania ofert: 02.12.2020 r. godz. 10.00

 1. Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2020 r. (scan)
 2. Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2020 r. (pdf)
 3. Załącznik nr 1 - OPZ (pdf)
 4. Załącznik nr 2 -  formularz oferty (excel)
 5. Załacznik nr 2 - formularz oferty (PDF)
 6. Załącznik nr 3 - wzór umowy (pdf) dotyczy zad. 1 i 2 
 7. Protokół z otwarcia ofert z dnia 02.12.2020 r. (pdf)
 8. Protokół z otwarcia ofert z dnia 02.12.2020 r. (skan)
 9. Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 09:47)
  Publikacja: Radosław Grochowalski (29.08.2016 godz. 06:55)
  Ostatnia zmiana: Luiza Cytarska (29.11.2021 godz. 14:11)
  Rejestr zmian