Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia podprogowe

2020

Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, termin składania ofert do 03.04.2020 r., do godz. 12.00, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.6.2020.JO

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
 4. Załacznik nr 3 - Formularz cenowy (excel)
 5. Informacja o wyborze oferty

Zakup oraz sukcesywna dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, termin składania ofert do 06.04.2020 r. godz. 13:00, znak sprawy: WIW-A.AGZ.272.1.7.2020.KB

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych/wykonanych dostaw
 5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
 6. Załącznik nr 5 - Arkusz pomocniczy
 7. Załącznik nr 5 - Arkusz pomocniczy Excel
 8. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
 9. Informacja o wyborze oferty

 

Świadczenie usług napraw i konserwacji samochodów służbowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, termin składania ofert do 20.03.2020 r. godz. 12:00, znak sprawy: WIW-A.AGZ.272.1.5.2020.KK

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
 4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
 5. Informacja o wyborze oferty

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń i posesji w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie, termin składania ofert do 16.03.2020 r. godz. 13.00, znak sprawy: WIW-A-AGZ. 272.1.4.2020.KB

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia (WIW)
 3. Załącznik nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia (ZHW)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
 5. Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych /wykonywanych usług
 6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy 
 7. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystaniejszej w zadaniu nr 1 i 2

Świadczenie usług napraw i konserwacji samochodów służbowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A.AGZ.272.1.3.2020.KK

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
 4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
 5. Informacja o unieważnieniu postępowania

Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.2.2020.KK

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Wzór umowy 
 4. Informacja o wyborze oferty

 

2019

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu laboratoryjnego

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów weterynaryjnych w ZHW Olsztyn

 1. Opis przedmiotu zamówienia i warunków udziału
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy
 4. Informacja o wyborze oferty

Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie zaprasza do złożenia ofert na usługę transportu prób monitoringowych

 1. Zaproszenie do składania ofert 
 2. Formularz oferty
 3. Wykaz usług

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie zaprasza do złożenia ofert na usługę sprzątania pomieszczeń WIW Olsztyn

 1. Zaproszenie do składania ofert na usługę sprzatania
 2. Formularz oferty
 3. Projekt umowy
 4. Sprostowanie zapisu w Zaproszeniu do składania ofert
 5. Sprostowanie - Formularz oferty
 6. Informacja o przyjęciu oferty

2018

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie zaprasza do złozenia oferty na dostawę sprzętu chłodniczego

 1. Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe na odbiór,transport i utylizację odpadów weterynaryjnych w ZHW Olsztyn

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. Formularz oferty i projekt umowy
 3. Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe na sprzatanie i utrzymanie czystosci pomieszczen WIW i ZHW Olsztyn

 1. Treść zapytania
 2. Sprostowanie do projektu umowy
 3. Informacja o wyniku postepowania

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu prób do badań

 1. Treść zapytania
 2. Sprostowanie do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji mikroskopów

 1. Treść zapytania
Zapytanie ofertowe na usługę pomiarów w komorach laminarnych
 1. Treść zapytania

 Zapytanie ofertowe na dostawę skanerów i drukarek

 1. Treść zapytania
 2. Sprostowanie do treści zapytania
Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 09:47)
Publikacja: Radosław Grochowalski (29.08.2016 godz. 06:55)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Kawecka (24.04.2020 godz. 05:37)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x