Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

2019

Ogłoszenie na dostawę zestawów do BSE, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Brand oraz końcówek do pipet Eppendorf

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe
 5. Oświadczenia
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie na dostawę testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek II

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe
 5. Oświadczenia
 6. Projekty umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Pytania i odpowiedzi 1
 9. Pytania i odpowiedzi 2
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze ofert

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zestawów do BSE drobnego sprzętu laboratoryjnego i do hodowli komórkowej oraz zestwów powierzchniowych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-4
 5. Oświadczenia
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę szalek Petriego

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadania 1
 5. Oswiadczenia
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Informacje o wyborze ofert

Ogłoszenie przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-27
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Formularze do zadań 6,19,22 - zmiana
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Informacje o wyborze ofert

 

2018

Ogłoszenie o przetargu na dostawę igłoprobówek do pobierania krwi od bydła i trzody chlewnej oraz zestawów do badań monitoringowych w kierunku BSE.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularz cenowy 1
 5. Formularz cenowy 2
 6. Oswiadczenia dotyczace przesłanki wykluczenia
 7. Oświadczenia dotyczące spełnienia warunków
 8. Projekt umowy
 9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 10. Protokól z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Parametry techniczne
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Protokół odbioru i instalacji urządzenia (wzór)
 8. Pytania i odpowiedzi 1
 9. Załącznik nr 2 - Parametry techniczne - zmiana
 10. Pytania i odpowiedzi 2
 11. Protokół z otwarcia ofert
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-29
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Formularze cenowe - zmiana
 9. Pytania i odpowiedzi 1
 10. Pytania i odpowiedzi 2
 11. Protokół z otwarcia ofert
 12. Zawiodomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, pipet i ez oraz szalek petriego

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1 - 13
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Ogłoszenie - zmiana
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Formularze cenowe - zmiana
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, materiałów do filtracji i do pobierania wymazów oraz pipet i ez

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-11
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników chemicznych i surowic, pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-23
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Pytania i odpowiedzi 1
 10. Formularz cenowy do zadania nr.7 - zmiana
 11. Protokół z otwarcia ofert
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników chemicznych i surowic, pożywek i suplementów oraz szalek Petriego.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1- 18
 5. Projekt umowy
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Formularze cenowe dla zadań 12 i 14 - zmiana
 8. Pytania i odpowiedz 1
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Ogłosznie o przetargu na dostawę pożywek i suplementów oraz odczynników chemicznych

 1. Pytania i odpowiedzi
 2. Pytania i odpowiedzi 2
 3. Protokół z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę testów diagnostycznych,pożywek,i odczynników chemicznych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1- 7
 5. Oswiadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
 6. Oświadczenie dotyczace spełniania warunków udziału
 7. Projekt umowy
 8. Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Projekt umowy - zmiana parg.5 ust 2
 11. Pytania i odpowiedzi 1
 12. Pytania i odpowiedzi 2
 13. Protokół z otwarcia ofert
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów słuzbowych

 1. Ogłoszenie
 2. Protokół z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze oferty

2017

Przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, worków do stomachera i zestawów do pobierania wymazów.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1-10
 5. Oświadczenia 3 i 4
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na jednorazowe,niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1 - 14
 5. Oświadczenia 3 i 4
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi nr. 1
 8. Formularz cenowy do zadania nr 11 - zmiana
 9. Pytania i odpowiedzi 2
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty

 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, materiałów certyfikowanych i pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia nr 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularze cenowe dla zadań 1-7
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Pytania i odpowiedzi 2
 9. Pytania i odpowiedzi 3
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę szalek Petriego z polistyrenu, materiałów do filtracji i wskaźników do kontroli sterylizacji

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenie nr 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularze cenenowe dla zadań 1 - 3
 6. Projekty umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na surowice firmy Imuunolab

 1. Treść ogłoszenia
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek podstawowych,podłoży złożonych i dodatków,podłoży gotowych i Leptospira oraz do pożywek do kontroli czystości środowiska

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularz cenowy dla zadań 1-5
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę koniugatów przeciwko wściekiliźnie oraz surowic do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularz cenowy dla zadań 1-4
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Zmiana formularza nr 2 do zadania nr.4
 9. Pytania i odpowiedzi nr.2
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych, preparatów, antygenów, surowic, odczynników, krązków do antybiogramów i odczynników laboratoryjnych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularz cenowy dla zadań 1 - 15
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Załącznik nr 2 - ZMIANA
 9. Sprostowanie SIWZ - formularz cenowy
 10. Pytania i odpowiedzi1
 11. Załącznik nr 2 dla zadania nr 6 - zmiana ilości
 12. Protokół z otwarcia ofert
 13. Informacja o wyborze oferty

2016

Przetarg nieograniczony na dostawę igłopróbówek,zestawów BSE i drobnego sprzętu do hodowli komórkowej

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - formularz cenowy
 4. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu
 5. Załącznik nr 6 - oświadczenie grupy kapitałowej
 6. Wyjaśnienie treści SIWZ
 7. Protokół z otwarcia ofert
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie 1 i 2
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zadaniu nr 3

Przetarg nieograniczony na dostawę,instalację urządzeń laboratoryjnych w pomieszczeniach ZHW w Olsztynie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki 1-4
 4. Załącznik 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 5. Załącznik nr 6 - parametry techniczne
 6. Wyjaśnienie treści SIWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 10:45)
Publikacja: Radosław Grochowalski (30.08.2016 godz. 13:33)
Ostatnia zmiana: Radosław Grochowalski (06.08.2019 godz. 13:53)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x