Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

2021

Usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.13.2021.KK

Termin składania ofert: 08.12.2021 r., godz. 9:00

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.12.2021.LC

Termin składania ofert: 20.09.2021 r., godz. 9:00

UWAGA Zmiana terminu składania ofert: 23.09.2021 r., godz. 9:00

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.11.2021.LC

Termin składania ofert: 13.08.2021 r., godz. 9:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 18.08.2021 r., godz. 9:00

Usługi w zakresie przeglądów okresowych i wzorcowania sprzętu laboratoryjnego , znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2021.LC

Termin składania ofert: 30.06.2021 r. godz. 9:00

Dostawa testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.08.2021.KK

Termin składania ofert: 25.06.2021 r., godz. 9:00

Usługi w zakresie transportu prób do badań laboratoryjnych, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.1.09.2021.KK

Termin składania ofert: 15.06.2021 r., godz. 9:00

Usługi w zakresie przeglądów okresowych i wzorcowania sprzętu laboratoryjnego , znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.05.2021.LC

Termin składania ofert: 20.05.2021 r. godz. 9:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 21.05.2021 r., godz. 9:00

Dostawa testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych, pożywek , znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.06.2021.LC

Termin składania ofert: 19.05.2021 r. godz. 9:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 20.05.2021 r., godz. 9:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 21.05.2021 r., godz. 9:00

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.07.2021.LC

Termin składania ofert: 06.05.2021 r. godz. 9:00

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów weterynaryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2021.KK

Termin składania ofert: 30.04.2021 r. godz. 9:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 04.05.2021r., godz. 9:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 06.05.2021r., godz. 9:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 07.05.2021r., godz. 9:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
 2. SWZ (skan)
 3. SWZ (pdf)
 4. Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 5. Zał. nr 2 - formularz oferty
 6. Zał. nr 3 - ośw. o niepodleganiu wykluczeniu
 7. Zał. nr 4 - ośw. o spełnianiu warunków
 8. Zał. nr 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego
 9. Zał. nr 6 - projektowane postanowienia umowy
 10. Zał. nr 7 - informacja o przetwarzaniu danych
 11. Zał. nr 8 -instrukcja korzystania z miniPortalu
 12. Zał. nr 9 - link do postępowania i ID postępowania
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.04.2021r.
 14. Informacja z dnia 28.04.2021r. (skan)
 15. Informacja z dnia 28.04.2021r. (pdf)
 16. Zał. nr 6 - projektowane postanowienia umowy (po modyfikacji)
 17. Zał. nr 10 -  Wykaz urządzeń technicznych
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 z dnia 30.04.2021r.
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.1 z dnia 30.04.2021r.
 20. Informacja z dnia 30.04.2021r (skan)
 21. Informacja z dnia 30.04.2021r. (pdf)
 22. Zał nr 6 - projektowane postanowienia umowy (po modyfikacji)
 23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.05.2021r.
 24. Informacja z dnia 05.05.2021r. (skan)
 25. Informacja z dnia 05.05.2021r. (pdf)
 26. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia (skan)
 27. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (pdf)
 28. Informacja z otwarcia ofert 07.05.2021r. (skan)
 29. Informacja z otwarcia ofert 07.05.2021r. (pdf)
 30. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 2 z dnia 13.05.2021 r. (skan)
 31. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 2 z dnia 13.05.2021 r. (pdf)
 32. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejw cz. 1 z dnia 18.05.2021 r. (skan)
 33. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejw cz. 1 z dnia 18.05.2021 r. (pdf)

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.03.LC

Termin składania ofert: 20.04.2021 r. godz. 9:00

Usługi sprzątania pomieszczeń i posesji w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie i Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie 

Uwaga: ZMIANA Terminu składania ofert: bylo 09.04.2021 godz. 09.00 , zmiana na 13.04.2021 r. godz. 9:00

ZMIANA: 15.04.2021 R. GODZ. 09.00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (skan)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
 3. SWZ (skan)
 4. SWZ (pdf)
 5. Zał. nr 1a - OPZ WIW
 6. Zał. nr 1b - OPZ ZHW
 7. Zał. nr 2 - formularz oferty
 8. Zał. nr 3 - ośw. o niepodleganiu wykluczeniu
 9. Zał. nr 4 - ośw. o spełnianiu warunków
 10. Zał. nr 5 - wzór usług wykonanych
 11. Zał. nr 6 - Instrukcja  korzystania z systemu miniportal
 12. Zał. nr 7 - wzór umowy
 13. Zał. nr 8 - informacja o przetwarzaniu danych
 14. Zał. nr 9 - link do postępowania i ID postępowania
 15. Zał. nr 9 - link do postępowania (word)
 16. Informacja - modyfikacja z 08.04.2021 (pdf)
 17. Informacja - modyfikacja z 08.04.2021 (skan)
 18. Ogloszenie o zmianie ogloszenia z 08.04.2021
 19. Zał. nr 2 -  formularz oferty (po modyfikacji)
 20. Zał. nr 7 - wzór umowy po modyfikacji 
 21. Informacja - modyfikacja z dnia 12.04.2021 r. (pdf)
 22. Informacja - modyfikacja z dnia 12.04.2021 r. (skan)
 23. Zał. nr 7 -  projektowane postanowienia umowy
 24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 02 z 12.04.2021
 25. Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia z dnia 15.04.2021 r. 
 26. Protokół z otwarcia ofert z dnia 15.04.2021 r.
 27. Informacja o wyborze oferty w cześci nr 1 z dnia 06.05.2021 r.
 28. Informacja o wyborze oferty w części nr 1 z dnia 06.05.2021 r. (pdf)
 29. Informacja o wyborze oferty w części nr 2 z dnia 11.05.2021 r. (Skan)
 30. Informacja o wyborze oferty w cześci nr 2  z dnia 11.05.2021 r. (PDF)

 

Dostawa testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych, pożywek , znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.02.2021.KK

Termin składania ofert: 02.04.2021 r. godz. 9:00

 1. Ogloszenie o zamówieniu (pdf)
 2. SIWZ (skan)
 3. SIWZ (pdf)
 4. Zał. nr 1 - OPZ 
 5. Zał. nr 2 -  formularz oferty
 6. Zal. nr 3a-g - formularz cenowy części nr 1-7
 7. Zał. nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
 8. Zał. nr 4 - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (word)
 9. Zał. nr 5 - instrukcja z korzystania systemu miniPortal
 10. Zał. nr 6 - wzór umowy
 11. Zał. nr 7 - informacja o przetwarzaniu danych 
 12. Zał. nr 8 - link do postępowania i ID postępowania 
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.03.2021 r. 
 14. Informacja z dnia 30.03.2021 r. 
 15. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 02.04.2021 r. 
 16. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.04.2021 r. (skan)
 17. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.04.2021 r. (pdf)
 18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 4 z dnia 09.04.2021 r. (skan)
 19. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 4 z dnia 09.04.2021 r. (pdf)
 20. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1-3 oraz 5-6 z dnia 09.04.2021 r. (skan)
 21. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1-3 oraz 5-6 z dnia 09.04.2021 r. (pdf)
 22. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 7 z dnia 26.04.2021 r. (skan)
 23. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 7 z dnia 26.04.2021 r. (pdf)

2020

Usługa transportu prób do badań labolatoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.17.2020.KK

Termin składania ofert: 08.01.2021 r. godz. 12.00

 1. Ogloszenie o zamówieniu (scan)
 2. Ogloszenie o zamówieniu (pdf)
 3. SIWZ (skan)
 4. SIWZ (pdf)
 5. Zał. nr 1a - OPZ (zad. nr 1)
 6. Zał. nr 1b - OPZ (zad. nr 2)
 7. Zał. nr 2 -  formularz oferty
 8. Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia
 9. Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków
 10. Zał. nr 5 - wzór - wykaz usług
 11. Zał. nr 6 - wzór umowy
 12. Zał. nr 7 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 13. Zał. nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 
 14. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 04.01.2021 r. (skan)
 15. Wyjasnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 04.01.2021 r. (pdf)
 16. Zał. nr 1a - OPZ (zad. nr 1) po modyfikacji 
 17. Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.01.2021r. (skan)
 18. Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.01.2021 r. (pdf)
 19. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr. 1, 2 z dnia 29.01.2021 r. 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej tj. sprzedaż wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.15.2020.KB

Termin składania ofert: 13.11.2020 r. godz. 12:00. Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 20.11.2020 r. godz. 12.00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1a  - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Zał. nr 1 b - Opis przedmiotu zamówienia
 5. Zał. nr 2 - Formularz oferty (excel)
 6. Zał. nr 2 - Formularz oferty (pdf)
 7. Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia
 8. Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków
 9. Zał. nr 5 - Oświadczenie DSO
 10. Zał. nr 6 -  Oświadczenie o grupie kapitałowej
 11. Zał. nr 7 -  Wzór umowy
 12. Zmiana treści SIWZ (scan)
 13. Zmiana treści SIWZ (pdf)
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
 15. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
 16. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ (pdf)
 17. Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji 
 18. Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty (po modyfikacj) 
 19. Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 09:45)
  Publikacja: Radosław Grochowalski (30.08.2016 godz. 12:33)
  Ostatnia zmiana: Katarzyna Kawecka (30.11.2021 godz. 13:41)
  Rejestr zmian