Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

2019

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zestawów do BSE drobnego sprzętu laboratoryjnego i do hodowli komurkowej oraz zestwów powierzchniowych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-4
 5. Oświadczenia
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu na dostawę szalek Petriego

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadania 1
 5. Oswiadczenia
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Informacje o wyborze ofert

Ogłoszenie przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-27
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Formularze do zadań 6,19,22 - zmiana
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Informacje o wyborze ofert

 

2018

Ogłoszenie o przetargu na dostawę igłoprobówek do pobierania krwi od bydła i trzody chlewnej oraz zestawów do badań monitoringowych w kierunku BSE.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularz cenowy 1
 5. Formularz cenowy 2
 6. Oswiadczenia dotyczace przesłanki wykluczenia
 7. Oświadczenia dotyczące spełnienia warunków
 8. Projekt umowy
 9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 10. Protokól z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Parametry techniczne
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Protokół odbioru i instalacji urządzenia (wzór)
 8. Pytania i odpowiedzi 1
 9. Załącznik nr 2 - Parametry techniczne - zmiana
 10. Pytania i odpowiedzi 2
 11. Protokół z otwarcia ofert
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-29
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Formularze cenowe - zmiana
 9. Pytania i odpowiedzi 1
 10. Pytania i odpowiedzi 2
 11. Protokół z otwarcia ofert
 12. Zawiodomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, pipet i ez oraz szalek petriego

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1 - 13
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Ogłoszenie - zmiana
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Formularze cenowe - zmiana
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, materiałów do filtracji i do pobierania wymazów oraz pipet i ez

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-11
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników chemicznych i surowic, pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-23
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Pytania i odpowiedzi 1
 10. Formularz cenowy do zadania nr.7 - zmiana
 11. Protokół z otwarcia ofert
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników chemicznych i surowic, pożywek i suplementów oraz szalek Petriego.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1- 18
 5. Projekt umowy
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Formularze cenowe dla zadań 12 i 14 - zmiana
 8. Pytania i odpowiedz 1
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Ogłosznie o przetargu na dostawę pożywek i suplementów oraz odczynników chemicznych

 1. Pytania i odpowiedzi
 2. Pytania i odpowiedzi 2
 3. Protokół z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę testów diagnostycznych,pożywek,i odczynników chemicznych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1- 7
 5. Oswiadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
 6. Oświadczenie dotyczace spełniania warunków udziału
 7. Projekt umowy
 8. Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Projekt umowy - zmiana parg.5 ust 2
 11. Pytania i odpowiedzi 1
 12. Pytania i odpowiedzi 2
 13. Protokół z otwarcia ofert
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów słuzbowych

 1. Ogłoszenie
 2. Protokół z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze oferty

2017

Przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, worków do stomachera i zestawów do pobierania wymazów.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1-10
 5. Oświadczenia 3 i 4
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na jednorazowe,niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1 - 14
 5. Oświadczenia 3 i 4
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi nr. 1
 8. Formularz cenowy do zadania nr 11 - zmiana
 9. Pytania i odpowiedzi 2
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty

 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, materiałów certyfikowanych i pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia nr 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularze cenowe dla zadań 1-7
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Pytania i odpowiedzi 2
 9. Pytania i odpowiedzi 3
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę szalek Petriego z polistyrenu, materiałów do filtracji i wskaźników do kontroli sterylizacji

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenie nr 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularze cenenowe dla zadań 1 - 3
 6. Projekty umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na surowice firmy Imuunolab

 1. Treść ogłoszenia
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek podstawowych,podłoży złożonych i dodatków,podłoży gotowych i Leptospira oraz do pożywek do kontroli czystości środowiska

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularz cenowy dla zadań 1-5
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę koniugatów przeciwko wściekiliźnie oraz surowic do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularz cenowy dla zadań 1-4
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Zmiana formularza nr 2 do zadania nr.4
 9. Pytania i odpowiedzi nr.2
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych, preparatów, antygenów, surowic, odczynników, krązków do antybiogramów i odczynników laboratoryjnych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularz cenowy dla zadań 1 - 15
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Załącznik nr 2 - ZMIANA
 9. Sprostowanie SIWZ - formularz cenowy
 10. Pytania i odpowiedzi1
 11. Załącznik nr 2 dla zadania nr 6 - zmiana ilości
 12. Protokół z otwarcia ofert
 13. Informacja o wyborze oferty

2016

Przetarg nieograniczony na dostawę igłopróbówek,zestawów BSE i drobnego sprzętu do hodowli komórkowej

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - formularz cenowy
 4. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu
 5. Załącznik nr 6 - oświadczenie grupy kapitałowej
 6. Wyjaśnienie treści SIWZ
 7. Protokół z otwarcia ofert
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie 1 i 2
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zadaniu nr 3

Przetarg nieograniczony na dostawę,instalację urządzeń laboratoryjnych w pomieszczeniach ZHW w Olsztynie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki 1-4
 4. Załącznik 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 5. Załącznik nr 6 - parametry techniczne
 6. Wyjaśnienie treści SIWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 10:45)
Publikacja: Michał Wojciechowski (30.08.2016 godz. 13:33)
Ostatnia zmiana: Radosław Grochowalski (24.06.2019 godz. 12:56)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x