Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

2020

Dostawa testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.1.11.2020.KS

Termin składania ofert: 22.05.2020r. godz. 11:00 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 25.05.2020r. GODZ. 11:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Ogłoszenie o zmianie zamówienia
 3. SIWZ
 4. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 5. Zał. nr 2 - Formularz ofertowy
 6. Zał. nr 3 - Formularz cenowy (Excel)
 7. Zał. nr 3 - Formularz cenowy (pdf)
 8. Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. wykluczenia
 9. Zał. nr 5 - Oświadczenie dot. spelnienia warunków
 10. Zał. nr 6 - Wzór umowy
 11. Zał. nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 
 12. Zał. nr 4 - oświadczenie dot. wykluczenia (word)
 13. Zał. nr 5 - oświadczenie dot. spełnienia warunków (word)
 14. Zał. nr 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 15. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (word)
 16. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (pdf)
 17. OPZ po modyfikacji (zadanie nr 15 i 25)
 18. Formularz cenowy po modyfikacji (zad. 15, 19, 25)
 19. Formularz cenowy po modyfikacji (zad. 15, 19, 25)- pdf
 20. Zał. nr 6 - wzór umowy po modyfikacji
 21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 22. Zmiana treści SIWZ z 20.05.2020 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 23. Ogloszenie o zmianie ogłoszenia z 20.05.2020
 24. Protokół z otwarcia ofert 11_2020 z dnia 25.05.2020

 

Usługi w zakresie przeglądów okresowych i wzorcowania sprzętu labolatoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.12.2020.KS

Termin składania ofert: 30.04.2020 r. godz. 11:00, UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 06.05.2020r. GODZ. 11:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1 - OPZ (zadania nr 1-17)
 4. Zał. nr 2 - Formularz ofertowy
 5. Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia
 6. Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. spelnienia warunków
 7. Zał. nr 5 - Wzór umowy
 8. Zał. nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 
 9. Wyjaśnienie treści SIWZ
 10. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2
 11. Wyjasnienie treści SIWZ nr 3
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 13. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 z 04.05.2020
 14. Protokół  z otwarcia ofert 06.05.2020
 15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zad. 12
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zad. 1-6, z dnia 15.05.2020
 17. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystaniejszej zad. 7-11. 13-17 z dnia 22.05.2020

 

Usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów, znak sprawy: WIW-A-AZ.272.1.10.2020.KB

Termin składania ofert: 27.04.2020, godz. 11:00.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Zał. nr 2 - Formularz ofertowy
 5. Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia
 6. Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków
 7. Zał. nr 5 - wykaz wyposażenia 
 8. Zał. nr 6 - wzór  umowy
 9. Zał. nr 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 10. Wyjasnienie i modyfikacja treści SIWZ
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 12. Protokół z otwarcia ofert
 13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystaniejszej z 08.05.2020

 

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu labolatoryjnego, oznaczenie sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.8.2020.KS

termin składania ofert: 16.04.2020 , godz. 11:00, UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 21.04.2020. GODZ. 11:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Zał. nr 2 - formularz ofertowy
 5. Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia
 6. Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków
 7. Zał. nr 5 - wykaz wykonanych usług
 8. Zał. nr 6 - wzór umowy
 9. Zał. nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kap.
 10. Wyjaśnienie treści SIWZ
 11. Wyjaśnienie i moduyfikacja treści SIWZ - zmiana termin składania ofert
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
 13. Protokół z otwarcia ofert
 14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystaniejszej 

Usługa transportu prób przeznaczonych do badań laboratoryjnych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zad. nr 1
 4. Załącznik nr 1b do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zad. nr 2
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
 10. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kap.
 11. Protokół z otwarcia ofert
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystaniejszej zad. 1 i 2

2019

Ogłoszenie na dostawę odczynników laboratoryjnych i pożywek III

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe
 5. Oświadczenia
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze ofert

Ogłoszenie na przetarg nieograniczony na dostawę igłopróbówek jednorazwych do pobierania krwi żylnej od bydła i trzody chlewnej do badań laboratoryjnych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formuarze cenowe
 5. Oświadczenie (wykluczenie)
 6. Oświadczenie (spełnianie warunków)
 7. Projekt umowy
 8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze ofery

Ogłoszenie na dostawę jednorazowych artykułów medycznych i weterynaryjnych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe
 5. Oświadczenia
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie na dostawę zestawów do BSE, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Brand oraz końcówek do pipet Eppendorf

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe
 5. Oświadczenia
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie na dostawę testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek II

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe
 5. Oświadczenia
 6. Projekty umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Pytania i odpowiedzi 1
 9. Pytania i odpowiedzi 2
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze ofert

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zestawów do BSE drobnego sprzętu laboratoryjnego i do hodowli komórkowej oraz zestwów powierzchniowych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-4
 5. Oświadczenia
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę szalek Petriego

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadania 1
 5. Oswiadczenia
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Informacje o wyborze ofert

Ogłoszenie przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-27
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Formularze do zadań 6,19,22 - zmiana
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Informacje o wyborze ofert

 

2018

Ogłoszenie o przetargu na dostawę igłoprobówek do pobierania krwi od bydła i trzody chlewnej oraz zestawów do badań monitoringowych w kierunku BSE.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularz cenowy 1
 5. Formularz cenowy 2
 6. Oswiadczenia dotyczace przesłanki wykluczenia
 7. Oświadczenia dotyczące spełnienia warunków
 8. Projekt umowy
 9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 10. Protokól z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Parametry techniczne
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Protokół odbioru i instalacji urządzenia (wzór)
 8. Pytania i odpowiedzi 1
 9. Załącznik nr 2 - Parametry techniczne - zmiana
 10. Pytania i odpowiedzi 2
 11. Protokół z otwarcia ofert
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-29
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Formularze cenowe - zmiana
 9. Pytania i odpowiedzi 1
 10. Pytania i odpowiedzi 2
 11. Protokół z otwarcia ofert
 12. Zawiodomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, pipet i ez oraz szalek petriego

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1 - 13
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Ogłoszenie - zmiana
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Formularze cenowe - zmiana
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, materiałów do filtracji i do pobierania wymazów oraz pipet i ez

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-11
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników chemicznych i surowic, pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe do zadań 1-23
 5. Oświadczenia dotyczące przesłanki wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Pytania i odpowiedzi 1
 10. Formularz cenowy do zadania nr.7 - zmiana
 11. Protokół z otwarcia ofert
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu na dostawę testów diagnostycznych, odczynników chemicznych i surowic, pożywek i suplementów oraz szalek Petriego.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1- 18
 5. Projekt umowy
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Formularze cenowe dla zadań 12 i 14 - zmiana
 8. Pytania i odpowiedz 1
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Ogłosznie o przetargu na dostawę pożywek i suplementów oraz odczynników chemicznych

 1. Pytania i odpowiedzi
 2. Pytania i odpowiedzi 2
 3. Protokół z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę testów diagnostycznych,pożywek,i odczynników chemicznych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1- 7
 5. Oswiadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
 6. Oświadczenie dotyczace spełniania warunków udziału
 7. Projekt umowy
 8. Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Projekt umowy - zmiana parg.5 ust 2
 11. Pytania i odpowiedzi 1
 12. Pytania i odpowiedzi 2
 13. Protokół z otwarcia ofert
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów słuzbowych

 1. Ogłoszenie
 2. Protokół z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze oferty

2017

Przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, worków do stomachera i zestawów do pobierania wymazów.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1-10
 5. Oświadczenia 3 i 4
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na jednorazowe,niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularze cenowe dla zadań 1 - 14
 5. Oświadczenia 3 i 4
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi nr. 1
 8. Formularz cenowy do zadania nr 11 - zmiana
 9. Pytania i odpowiedzi 2
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty

 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, materiałów certyfikowanych i pożywek

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia nr 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularze cenowe dla zadań 1-7
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Pytania i odpowiedzi 2
 9. Pytania i odpowiedzi 3
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę szalek Petriego z polistyrenu, materiałów do filtracji i wskaźników do kontroli sterylizacji

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenie nr 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularze cenenowe dla zadań 1 - 3
 6. Projekty umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na surowice firmy Imuunolab

 1. Treść ogłoszenia
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek podstawowych,podłoży złożonych i dodatków,podłoży gotowych i Leptospira oraz do pożywek do kontroli czystości środowiska

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularz cenowy dla zadań 1-5
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę koniugatów przeciwko wściekiliźnie oraz surowic do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularz cenowy dla zadań 1-4
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Zmiana formularza nr 2 do zadania nr.4
 9. Pytania i odpowiedzi nr.2
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych, preparatów, antygenów, surowic, odczynników, krązków do antybiogramów i odczynników laboratoryjnych

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Oświadczenia 3 i 4
 4. Formularz oferty
 5. Formularz cenowy dla zadań 1 - 15
 6. Projekt umowy
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Załącznik nr 2 - ZMIANA
 9. Sprostowanie SIWZ - formularz cenowy
 10. Pytania i odpowiedzi1
 11. Załącznik nr 2 dla zadania nr 6 - zmiana ilości
 12. Protokół z otwarcia ofert
 13. Informacja o wyborze oferty

2016

Przetarg nieograniczony na dostawę igłopróbówek,zestawów BSE i drobnego sprzętu do hodowli komórkowej

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - formularz cenowy
 4. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu
 5. Załącznik nr 6 - oświadczenie grupy kapitałowej
 6. Wyjaśnienie treści SIWZ
 7. Protokół z otwarcia ofert
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie 1 i 2
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zadaniu nr 3

Przetarg nieograniczony na dostawę,instalację urządzeń laboratoryjnych w pomieszczeniach ZHW w Olsztynie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki 1-4
 4. Załącznik 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 5. Załącznik nr 6 - parametry techniczne
 6. Wyjaśnienie treści SIWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Protokół z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 09:45)
Publikacja: Radosław Grochowalski (30.08.2016 godz. 12:33)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Białek (25.05.2020 godz. 13:17)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x