Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

2022

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.22.2022.KB.LC

Postępowanie prowadzone w trybie zmówienia z wolnej ręki. Termin negocjacji: 15 grudnia 2022 roku, godzina 10:00

Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eac5d945-7ad9-11ed-b4ea-f64d350121d2

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.21.2022.KB.LC

Termin składania ofert: 9 grudnia 2022 roku, godzina 9:00

Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25fd61b8-6b0e-11ed-aea3-5a7c432eaced 

 

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.20.2022.LC

Termin składania ofert: 23 listopada 2022 roku, godzina 9:00

Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1f47db3-6422-11ed-abdb-a69c1593877c

 

Usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.18.2022.LC

Termin składania ofert: 9 listopada 2022 roku, godzina 9:00

Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fe4ad3e-56b5-11ed-8832-4e4740e186ac

Dostawa komór laminarnych, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.1.19.2022.KK

Termin składania ofert: 08 listopada 2022 roku, godzina 09:00

UWAGA ZMIANA TERMU SKŁADANIA OFERT: 09 listopada 2022 roku, godzina 09:00

Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5110c4fc-5696-11ed-9171-f6b7c7d59353 

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.17.2022.KK

Termin składania ofert: 26 października 2022 roku, godzina 9:00

Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a2088187-3b1d-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.16.2022.KB.LC

Termin składania ofert: 8 listopada 2022 roku, godzina 9:00

Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a2088187-3b1d-11ed-9171-f6b7c7d59353

Dostawa jednorazowych materiałów eksploatacyjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.15.2022.KK
Termin składania ofert: 08 września 2022 roku, godzina 09:00

UWAGA: zmiana terminu składania ofert: 09 września 2022 rok, godzina 09:00

Dostawa antygenów i krążków do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.14.2022.LC
Termin składania ofert: 06 września 2022 roku, godzina 09:00

UWAGA: zmiana terminu składania ofert: 08 września 2022 rok, godzina 09:00

Przebudowa pomieszczenia w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.13.2022.LC.KB
Termin składania ofert: 22 sierpnia 2022 roku, godzina 09:00

Dostawa odczynników, roztworów i krązków do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.12.2022.KK
Termin składania ofert: 25 lipca 2022 roku, godzina 09:00

Dostawa pożywek złożonych i suplementów, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2022.KK
Termin składania ofert: 11 lipca 2022 roku, godzina 09:00

Remont częsci pomieszczeń laboratorium Zakładu Higieny weterynaryjnej w Olsztynie - I piętro, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.11.2022.LC.KB
Termin składania ofert: 8 lipca 2022 roku, godzina 09:00

Dostawa testów diagnostycznych do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.09.2022.KK

Termin składania ofert: 07 czerwca 2022 r. godzina 09:00

UWAGA: zmiana terminu składania ofert: 08 czerwca 2022 rok, godzina 09:00

Usługi w zakresie przeglądów okresowych i wzorcowania sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.08.2022.LC

Termin składania ofert: 20 maja 2022 r. godz. 9:00

Dostawa podłoży i pożywek, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.07.2022.KK, termin składania ofert: 13 kwietnia 2022 roku, godzina 09:00

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.06.2022.LC, termin składania ofert: 13 kwietnia 2022 roku, godzina 09:00

Dostawa odczynników laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.05.2022.KK, termin składania ofert: 06 kwietnia 2022 roku, godzina 09:00

UWAGA: zmiana terminu składania ofert: 08 kwietnia 2022 roku, godzina 09:00.

Dostawa testów diagnostycznych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2022.KK, termin składania ofert: 31 marca 2022 roku, godzina 09:00

Remint częsci pomieszczeń laboratorium Zakładu Higieny weterynaryjnej w olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.03.2022.LC
Termin składania ofert: 18 marca 2022 roku, godzina 09:00

UWAGA zmiana terminu składania ofert: 22 marca 2022 roku, godzina 09:00

Usługa w zakresie transportu prób do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.02.2022.KK
Termin składania ofert: 16 lutego 2022 roku, godzina 09:00.

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 09:45)
Publikacja: Radosław Grochowalski (30.08.2016 godz. 12:33)
Ostatnia zmiana: Luiza Cytarska (16.12.2022 godz. 13:14)
Rejestr zmian