Idż do nawigacji Idż do głównej treści

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

Remont części pomieszczeń na II piętrze w nowej części budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie
Termin składania ofert: 10 lipca 2024 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.231.2024.KK
Termin składania ofert: 13 czerwca 2024 roku, godzina 09:00
Termin składania ofert: 17 czerwca 2024 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.193.2024.KK
Termin składania ofert: 23 maja 2024 roku, godzina 09:00
Termin składania ofert: 28 maja 2024 roku, godzina 09:00
Termin składania ofert: 31 maja 2024 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Usługi w zakresie przeglądów okresowych i wzorcowania sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.190.2024.KK
Termin składania ofert: 17 maja 2024 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa podłoży i pożywek do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.182.2024.KK
Termin składania ofert: 15 maja 2024 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa testów do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.140.2024.KK
Termin składania ofert: 25 kwietnia 2024 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i posesji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i Zakładu Higieny weterynaryjnej w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.131.2024.KK
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2024 roku, godzina 09:00
Termin składania ofert: 22 kwietia 2024 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia 

Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.110.2024.KK
Termin składania ofert: 3 kwietnia 2024 roku, godzina 09:00
Termin składania ofert: 4 kwietnia 2024 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa paliwa gazowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.89.2024.KK
Termin składania ofert: 29 marca 2024 roku, godzina 09:00
Termin składania ofert: 2 kwietnia 2024 roku, godzina 10:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Usługa w zakresie transportu próbek do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.60.2024.KK
Termin składania ofert: 26 lutego 2024 rok, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.502.2023.KK
Termin składania ofert: 21 grudnia 2023 rok, godzina 09:00
Termin składania ofert: 28 grudnia 2023 rok, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu wetyerynarii w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.475.2023.KK
Termin składania ofert: 13 grudnia 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.441.2023.LC
Termin składania ofert:1 grudnia 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa pożywek podstawowych i złożonych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.359.2023.KK
Termin składania ofert: 23 października 2023 roku, godzina 09:00  24 października 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa inkubatora i chłodziarko-zamrażarek do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie,, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.307.2023.LC
Termin składania ofert: 21 września 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa jednorazowych materiałów eksploatacyjnych, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.286.2023.KK
Termin składania ofert: 01 września 2023 roku, godzina 09:00
Termin składania ofert: 05 września 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest naPlatformie e-Zamówienia

Dostawa dygestorium do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie,, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.259.2023.LC
Termin składania ofert: 3 sierpnia 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa testów do diagnostyki chorób bydła, trzody i drobiu, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.244.2023.LC
Termin składania ofert: 25 lipca 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.195.2023.KK
Termin składania ofert: 06 lipca 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.166.2023.LC
Termin składania ofert: 21 czerwca 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa testów diagnostycznych, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.167.2023.LC
Termin składania ofert: 19 czerwca 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Usługi w zakresie wzorcowania, przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.177.2023.KK
Termin składania ofert: 14 czerwca 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Dostawa podłoży złożonych i dodatków do podłoży, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.158.2023.KK
Termin składania ofert: 02 czerwca 2023 roku, godzina 09:00
Postępowaniue prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia

Usługi w zakresie przeglądów okresowych i wzorcowania sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.110.2023.KK
Termin składania ofert: 09 maja 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie jest prowadzone na Platformie e-Zamówienia

Dostawa pożywek podstawowych i złożonych oraz dodatków do podłoży, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.100.2023.KK
Termin składania ofert: 26 kwietnia 2023 roku, godzina 09:00

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. 

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.77.2023.KK
Termin składania ofert: 14 kwietnia 2023 roku, godzina 09:00
Termin składania ofert: 18 kwietnia 2023 roku, godzina 09:00
Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. 

Usługa sprzątania pomieszczeń i posesji w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie i Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.61.2023.LC
Termin składania ofert: 4 kwietnia 2023, godzina 09:00
Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: link tutaj

Dostawa odczynników laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.67.2023.KK
Termin składania ofert: 30 marca 2023, godzina 09:00
Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: link tutaj

Dostawa paliwa gazowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.49.2023.LC
Termin składania ofert: 3 kwietnia 2023 roku, godzina 9:00
Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: link tutaj

Usługa w zakresie transportu próbek do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.27.2023.KK
Termin składania ofert: 22 lutego 2023, godzina 9:00
Postępowanie jest prowadzone na Plaftormie e-Zamówienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: link tutaj

Wytworzenie: Tomasz Bagniewski (21.08.2016 godz. 09:45)
Publikacja: Jacek Salmanowicz (30.08.2016 godz. 12:33)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Kawecka (26.06.2024 godz. 13:21)
Rejestr zmian